Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
A

ADAMASZEK STEFANIA ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27145.

Urodzona 4.10.1914 r. w Lipniku, pow. bielski, córka Franciszka i Elżbiety z d. Grygierczyk, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej Dzięgielowie pow. cieszyński.

Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przesłana do KL Auschwitz, 14.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27145. Zginęła 1.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11986/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:15, określenie przyczyny zgonu to: „Akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1155; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1484.


ADAMCZYK ADOLF I,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Oranienburg.

Urodzony 17.06.1886 r. w Skoczowie. Szkołę Powszechną ukończył w Skoczowie, a następnie uczęszczał do Seminarium Nauczycielskigo w Cieszynie – ukończył je w 1918 r. Pierwszą posadę nauczyciela obiął w szkole w Kiczycach, a po jakimś czasie przeniesiony został do szkoły w Nałężu. Po dwuletnim stażu pracy, w 1920 r. został kierownikiem Szkoły Powszechnej w Świętoszówce.

W obawie przed zbliżającymi się działaniami wojennymi uciekł w kierunku Krakowa. Powróciwszy jednak w rodzinne strony, został aresztowany 13.12.1939 r. wraz z małżenstwem Dziurkiewiczów i księdzem K. Masnym. Wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Oranienburg. Mimo ciężkich przeżyć obozowych, powrócił w 1945 r., zamieszkał w Grodzcu i objął posadę kierownika miejscowej szkoły.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170; Informacja L. Sztwiorok.


ADAMCZYK ADOLF II,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Dachau.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, były wicestarosta bielski. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany, a następnie przetransportowany do KL Dachau. Odzyskał wolność – zwolniony z obozu w 1941 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.

Opis pochodzi z książki pt.: „Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939-1945” – Jerzy Klistała


ADAMCZYK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przesłany do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok ze Świętoszówki.

Strony: 1 2 3 4