Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
I – J

IWANICKI EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-7548.

Urodzony 6.12.1918 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-7548. Odzyskał wolność w październiku 1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1005.


IWANICKI WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1298.

Urodzony 23.07.1922 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski, syn Bazyla i Anny z d. Olek, zamieszkały w Kaniowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1298. Zginął 21.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3169/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 784; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 167.


IZMAŁOWICZ IRENA,

Więźniarka Polenlagru nr 10 w Siemianowicach.

Urodzona 5.09.1937 r. w Bielsku, córka Józefa i Gertrudy z d. Szwarz, zamieszkała w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej – w maju 1942 r. wywieziona z matką i bratem do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 10 w Siemianowicach. Tam przebywała w warunkach obozowych od 23.07.1942 r. do 13.08.1943 r. Po zwolnieniu z obozu, do końca okupacji zamieszkiwała z matką w Zabłociu k.Strumienia.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


JACHIMEK EUGENIUSZ,

Więzień KL Auschwitz nr E-1643.

Urodzony 12.04.1915 r. w Bielsku, syn Michała i Michaliny z d. Tumidajski, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Tarnowie. Aresztowany i przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1643. Zginął 19.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8130/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Phlegmone bei Körperschwäche“ (flegmona przy wyczerpaniu organizmu)

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 800; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 608.


JACHIMOWICZ BERL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 158847.

Urodzony 8.03.1912 r. w Bielsku, z zawodu cieśla. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 158847. Zginął w tym obozie 24.04.1945 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 92.


JACHNA LUDWIK,

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 26.01.1885 r., nauczyciel Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Białej Krakowskiej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność rychu oporu – w organizacji ZWZ. Aresztowany 20.04.1940 r., a więc w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 7.04.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 61; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 342; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 74 wykazu).


JACHNIK JAN,

Wiezień KL Auschwitz.

Urodzony 13.05.1903 r. w Międzyrzeczu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski, robotnik budowlany. Od 25.10.1939 do 24.07.1941 r. pracował w firmach budowlanych w Bielsku, Wrocławiu, Międzyrzeczu. Od września 1941 r. zatrudniony jako przymusowy pracownik transoportu w IG Farbenindustrie AG w Oświecimiu. Aresztowany w lipcu 1944 r. i uwięziony w KL Auschwitz (Birkenau), tam zarejestrowany jako więzień „wychowawczy”. Zginął 30.09.1944 r.

Bibliografia: Dokument T/D – 1359798 z dn. 6.03.1992 r. Arolsen: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


JAGIELSKI LEOPOLD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1925 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski, robotnik. Aresztowany, wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do więzienia w Katowicach. Zginął 25.081944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 43.

Strony: 1 2 3 4 5