Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85640

BACIŃSKI ROHUS,

Urodzony 16.08.1906 r. Mieszkaniec Świętochłowic. Aresztowany 5.05.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – fabryka Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.