Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85653

BARTOSIK WŁADYSŁAW,

Urodzony 11.11.1905 r. w Cieszynie, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Wykształcenie średnie ekonomiczne – urzędnik finansowy. Aresztowany 14.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen, skąd 15.08.1940 r. przesłany został do Kommando Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14617. Od 13.12.1940 r. przeniesiony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.