Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85693

BUDZIŃSKI WILHELM,

budzinski-wilhelm-pop

Urodzony 28.06.1912 r. w Stonawie, zamieszkały w Górnym Cierlicku – Zaolzie, narodowości polskiej. Kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Śląskiej Ostrawie – matura w 1933 r. Nauczyciel, a następnie dyrektor Szkoły w Stonawie. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3146.

Odzyskał wolność 23.10.1941 r. – zwolniony z obozu. Do końca okupacji pracował, jako pracownik fizyczny. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.