Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85734

CUPIAŁ JAN,

Urodzony 8.05.1882 r. w miejscowości Mieszczawa, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, syn Józefa i Marianny z d. Bielecka. Po ukończeniu szkoły średniej – pracownik umysłowy. Aresztowany 14.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3352. Zginął w tym obozie 31.03.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.