Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85832

GOLA FRANCISZEK,

Urodzony 25.08.1869 r. w miejscowości Kalina Mała, zamieszkały w Niwce – obecnie dzielnica Sosnowca, zawód wykonywany – kierowca. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7446. Zwolniony z obozu do domu 20.06.1940 r. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.