Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
ID85878

HOLESZ TEOFIL,

 Holesz Teofil T 12, cz. 23, 254

Urodzony 5.09.1903 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 187), brat Alojzego. Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zwolniony z obozu 9.06.1941 r. – wrócił do domu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.