Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85905

JONKISZ MIECZYSŁAW, pseud. „Mietek”,

Urodzony 30.10.1912 r. w Lipowej k/Żywca, syn Antoniego i Józefy z d. Brzeziński. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Białej Krakowskiej w 1933 r. Służbę wojskową odbył w 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie. Pracę nauczyciela rozpoczął w 1935 r. w Szkole Powszechnej w Zadzielu, a następnie w Szkole Powszechnej w Oświęcimiu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Janowem Lubelskim i przebywał w obozie przejściowym w Krakowie. Po zwolnieniu z obozu jenieckiego, wrócił do pracy nauczycielskiej w Oświęcimiu. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6612. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki staraniom rodziny, uzyskał zwolnienie z obozu, wrócił w rodzinne strony i podjął pracę jako robotnik w garbarni w Łodygowicach. Zaangażował się w działalność konspiracyjną, członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektoratu Bielskiego, przyjął pseudonim „Mietek” i otrzymał awans na porucznika AK. Na skutek zdrady, aresztowany z innymi członkami tej organizacji konspiracyjnej i wpierw więziony w więzieniu gestapo w Bielsku, następnie przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. rozstrzelany wraz z 22 innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, ze sztabu obwodu oświęcimskiego (najprawdopodobniej rozstrzelanie odbyło się w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.