Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86033

KOWALSKI TEODOR,

Urodzony 15.04.1912 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną w 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.