Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86061

KUBANEK FRANCISZEK,

 Kubanek Franciszek pop

Urodzony 19.04.1883 r. w Karwinie, zamieszkały we Frysztacie, narodowości polskiej. Kupiec, właściciel fabryki likierów i wód chłodzących we Frysztacie. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 12.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowaniu w obozowej ewidencji jako więzień nr 3160. Zwolniony z obozu 7.09.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Zmarł 11.03.1965 r. we Frysztacie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.