Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86099

LATOCHA ALFONS ks.,

 Latocha Alfons ur. 1906 r. s. 56

Urodzony 7.10.1906 r., w Ustroniu, syn Józefa i Anny z d. Gross. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Ustroniu oraz gimnazjum w Cieszynie zapisał się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1931 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Michałkowicach, następnie wikary – katecheta w Strumieniu. Z powodu choroby i konieczności leczenia przeniesiony do Strumienia na stanowisko kapelana w zakładzie sióstr de Notre Dame (w latach 1932 do 1938). Od 1938 administrator parafii w Ogrodzonej. Z chwilą wybuchu wojny przeniósł się do rodzinnego Ustronia, a wobec władz okupacyjnych stał niewzruszenie na stanowisku kapłana – Polaka, czym zwrócił na siebie uwagę lokalnego elementu prohitlerowskiego. Aresztowany 23.04.1940 r. i w uwięziony przez gestapo w Cieszynie, skąd po półrocznym śledztwie przewieziony był w Zwickau, skąd wrócił do więzienia w Cieszynie. Uznany za niebezpiecznego dla państwa niemieckiego, został przewieziony do KL Auschwitz, skąd 5.06.1940 r. przetransportowano go do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30262. Zginął w tym obozie 5.06.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 228; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.