Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86122

LOBODA JÓZEF,

Urodzony 29.03.1902 r. Mieszkaniec Tarnowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.