Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86188

MATYSEK FRANCISZEK,

Urodzony 3.05.1896 r. Mieszkaniec Tarnowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.