Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86268

NIEWIDOK PAWEŁ,

Urodzony 10.01.1898 r. Mieszkaniec Tarnowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.