Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86371

PINDUR JÓZEF,

 Pindur Józef, pop

Urodzony 9.01.1904 r. w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Brzezinach Śląskich, narodowości polskiej. Wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel. Kształcił się w polskim gimnazjum realnym w Orłowej – matura w 1923 r. Uzupełniające egzaminy nauczycielskie zdał w seminarium w Śląskiej Ostrawie. Pracował jako nauczyciel w Ostrawie, Mariańskich Górach. W 1928 r. przeniósł się na Górny Śląsk. W 1938 r. ponownie wrócił do rodzinnej Karwiny. Aresztowany wiosną 1940 r. i uwięziony przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6977. Zwolniony z obozu 22.11.1940 r. – do końca okupacji mieszkał w Karwinie i pracował w sklepach spożywczych (pod zarządem niemieckim) w Karwinie oraz w Dąbrowie. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie na Górnym Śląsku. Ukończył Wyższe Studia Nauczycielskie. Pełnił obowiązki dyrektora Szkoły Zawodowej w Brzezinach Śląskich. Zmarł 21.01.1982 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.