Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86414

PSZCZÓŁKA PAWEŁ,

  Pszczółka Paweł pop

Urodzony 6.08.1894 r. w Nieborach, zamieszkały w Zabłociu. Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura 1915 r. Egzamin kwalifikacyjny zdawał w 1920 r. Potem był dyrektorem szkoły w Szonychlu, nauczycielem polskiej szkoły wydziałowej w Lutyni Górnej. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 4742. Następnie, przeniesiony do KL Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6976. Zwolniony z obozu 23.10.1941 r. – lecz ponownie aresztowany 11.03.1944 r. i więziony w Cieszynie, w więzieniu śledczym w Mysłowicach, w więzieniu w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Bielsku, Raciborzu, Bernau i Rosenhaim – gdzie doczekał się wyzwolenia 2.05.1945 r. Po wojnie powrócił do pracy w szkolnictwie. Brał wybitny udział w polskim życiu społecznym i kulturalnym. Zmarł 7.04.1978 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.