Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86428

RAK JAN,

Urodzony 27.12.1910 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym wiezieniu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.