Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86430

RASZKA JAN,

Raszka Jan pop 1

Urodzony 22.02.1891 r. w Wędryni – Zaolzie. Do szkoły powszechnej oraz średniej uczęszczał w Cieszynie, zdając maturę w 1918 r. Był długoletnim nauczycielem w Ustroniu, a także pełnił funkcję dyrygenta chóru Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Społecznik – członek Towarzystwa Miłośników Ustronia od 1924 r. Początkowo podczas okupacji hitlerowskiej nauczyciel, aresztowany w kwietniu 1940 r. i do listopada 1940 r. więziony w Cieszynie. Następnie, wysłany do więzienia w Sosnowcu i dalej – w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Po wyzwoleniu udzielał się w Gminnej Komisji Oświatowej w Ustroniu. Zmarł w 1958 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.