Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86517

SORDYL STEFAN,

Sordyl Stefan, pop

Urodzony 20.08.1913 r. w Lutyni Dolnej, zamieszkały w Pardubicach, narodowości polskiej, robotnik. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 4563. Zwolniony z obozu 1.10.1943 r. – wrócił do domu. Do końca okupacji pracował w magazynie gestapo w Boguminie. Po wyzwoleniu zatrudniony jako majster w fabryce gwoździ w Boguminie aż do przejścia na emeryturę.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.