Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86547

STEFFEK EDWARD,

Urodzony 7.07.1916 r. w Trzyńcu i tam zamieszkały, narodowości polskiej. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ostrawie Śl., i pracę nauczyciela rozpoczął w Jabłonkowie. Aresztowany 20.04.1940 r. i krótko więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. lecz wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu aż do przejścia na rentę inwalidzką w 1976 r. – pracował w hucie Trzynieckiej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.