Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86564

SUCHANEK ALOJZY,

Urodzony 30.04.1902 r. w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, zecer w drukarni, w okresie międzywojennym bardzo aktywny działacz społeczny. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 11.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwiezieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 864. Zginął w tym obozie 16.06.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.