Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86580

SZCZUKA FRANCISZEK,

 Szczuka Franciszek pop

Urodzony 4.10.1917 r. w Końskiej, zamieszkały w Nieborach, narodowości polskiej, nauczyciel. Dyrektor szkoły, społecznik, kształcił się w seminarium nauczycielskim w Śląskiej Ostrawie – matura w 1937 r. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji nr 4639. Zwolniony z obozu 25.11.1941 r., lecz natychmiast wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. Odzyskał wolność 1.05.1945 r. Po wyzwoleniu wrócił do służby w szkolnictwie, objął stanowisko dyrektora szkoły w Trzyńcu. Zmarł 5.10.1979 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.