Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86583

SZCZYRBA KAROL,

Urodzony 2.05.1896 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec tej miejscowości. Był górnikiem i pracował w kop. „Anna” w Pszowie. Brał udział w pierwszej wojnie światowej i ukończył ją w stopniu sierżanta. Po wojnie brał czynny udział w pracach społecznych w Kokoszycach. Był członkiem POW Górnego Śląska, został więc przez Grenzschutz aresztowany, bardzo pobity i zamknięty w więzieniu w Raciborzu. Do Kokoszyc powrócił w 1920 r. Ożenił się w maju tego roku. W drugim powstaniu nie brały udziału, natomiast w trzecim powstaniu gromadził broń, prowadził ćwiczenia wojskowe z ochotnikami, był zastępcą dowódcy 7 kompanii pp. Za zasługi dla Polski otrzymał Krzyż Powstańczy, Gwiazdę Śląską i inne odznaczenia. Miedzy pierwszą, a drugą wojną światową pracował w kop. „Anna” w Pszowie. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich – i kilka lat jego prezesem. Przed wybuchem drugiej wojny światowej – w sierpniu 1939 r. został powołany do wojska do Krakowa, obejmując w pułku piechoty dowództwo kompanii. Dostał się do niewoli, z której wrócił na początku lutego 1940 r. Codziennie musiał się meldować na posterunku policji niemieckiej w Kokoszycach. 12.02.1940 r. został aresztowany i przewieziony do więzienia w Rybniku, skąd 12.04.1940 r. przekazany został do KL Dachau i zarejestrowany jako więzień nr 3036. W obozie zatrudniony był przy budowie dróg obozowych, budowie garaży i na plantacji roślin lekarskich. Wyzwolony przez wojsko amerykańskie powrócił do domu 23.06.1945 r. Pracował w kopalni, w 1958 r. przeszedł na emeryturę.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.