Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86589

SZKUTA JAN,

Urodzony 26.01.1907 r. w Trzycieżu (nr 114) -Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik hutniczy. Dwukrotnie więziony. Pierwszy raz aresztowany w październiku 1939 r. i więziony w Cieszynie przez 2 tygodnie. Drugi raz aresztowany 23.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7011. Zginął w tym obozie 28.01.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.