Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86599

SZURMAN ADOLF,

Urodzony 7.06.1909 r. w Suchej Średniej, nauczyciel, później urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. w Karwinie i więziony wpierw w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Do końca okupacji pracował jako pracownik fizyczny, później pomocniczy w buchalterii przedsiębiorstwa budowlanego w Karwinie. Po wyzwoleniu pracownik w administracji OKD, ostatnie 5 lat przed emeryturą pracował jako górnik w szybie „Gabriela” w Karwinie. Działacz PZKO, SRPSz, harcerstwie, klubie Nauczycielskim ZG PZK, Zw. Działkowców.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.