Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86745

ZDRZAŁEK LUDWIK,

Urodzony 28.03.1886. w Seibersdorf – Dolna Austria, mieszkaniec Rydułtów pow. wodzisławski, mechanik maszynowy. Aresztowany 14.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w Rybniku, następnie po przewiezieniu do cieszyńskiego lub sosnowieckiego więzienia, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3451. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.