Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86757

ZYDER ADAM,

Urodzony 10.04.1910 r. Nie ustalone miejsce zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i po prawdopodobnym przetrzymaniu przez gestapo w cieszyńskim lub sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.