Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86836

GRACZYKOWSKI TOMASZ,

Urodzony 16.02.1886 r. w Kołaczkowie pow. gnieźnieński, do wybuchu wojny w 1939 r. zamieszkały w Zabrzu. Wykształcenie wyższe medyczne – lekarz miejski w Chorzowie. Podczas oblężenia Warszawy, był inspektorem zaopatrzenia ZG PCK dla Szpitali i Punktów Opatrunkowych. Aresztowany wiosną 1940 r. w Chorzowie i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Przeżył pobyt w obozie – wrócił do domu. Zmarł 22.06.1959 r. w Zabrzu.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.