Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87080

BAŁDYS EUGENIUSZ,

Urodzony 28.11.1919 r., mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Aresztowany 25.03.1940 r. i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.