Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87084

BERGIER EDWARD,

Zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. wraz ze 100 osobami z tej miejscowości i przetrzymany przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.