Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87149

SZLAUER TADEUSZ

ur. 8.04.1919 r. w Trzyńcu, zam w Trzyńcu, członek Związku Harcerstwa Polskiego,w czasie policyjnego spisu mieszkańców przeprowadzonego pod koniec grudnia 1939 zadeklarował się jako Polak, zw. 30.10.1942 r. po przyjęciu przez brata Jana i rodziców III DVL