Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Z – Ż

ZACNY ROZALIA z d. MATLAK,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 23321.

Urodzona 8.05.1895 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, córka Andrzeja i Katarzyny z d. Handzlik, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 30.10.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 23321. Zginęła 3.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42834/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:05, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza” (grypa).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 506; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 744.


ZACNY STANISŁAW,

Wiezien gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 56877.

Urodzony 27.04.1915 r. w Zaborzu pow. bielski, syn Ignaca i Rozalii z d. Wyrobek, zamieszkały w Zaborzu. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 6.08.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 56877. Zginął 17.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23822/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:35, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Herzschwäche” (odma płuc przy osłabieniu serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 203, 657; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1276.


ZAJĄC ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 15.09.1919 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 27.01.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


ZAJĄC JAN,

Więzien obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, ppor. WP. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niemieckiej niewoli, internowany do oflagu IIc w Woldenburgu, gdzie przebywał do wyzwolenia w 1945 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.60


ZAJĄC JÓZEF,

Więzien obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niemieckiej niewoli, internowany do oflagu gdzie przebywał do wyzwolenia w 1945 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.60


ZAJĄC MARIAN,

Wiezień KL Auschwitz.

Urodzony w 1902 r., dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego w Bielsku. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. w 1940 r., przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 115; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 766; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 233 wykazu).


ZAJĄC ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 15.05.1918 r. w Wilkowicach pow. bielski, zamieszkała w Nowym Bieruniu. Aresztiwana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 4.08.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26220/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 712.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

W

WADELIK CZESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-748.

Urodzony 8.10.1923 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-748. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 748.


WAJDZIK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 32574.

Urodzony 9.03.1905 r. w Bielsku, syn Wawrzyńca i Katarzyny z d. Zomer, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Auschwitz, 24.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32574. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9010/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:12, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 166; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 10.


WALA RUDOLF SZYMON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 11.09.1894 r. w Mikuszowicach pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Dobija, zamieszkały w Kozach pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (stopień wojskowy kapitan). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25849/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:31, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 691; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; Ruch oporu w beskidzie śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 77; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 341.


WALAS JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony ? w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektoratu Bielskiego. Przez zdradę, aresztowany z innymi członakmi tej organizacji i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego – obwodu bielsko-bialskiego, żywieckiego, oświęcimskiego. Rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 676; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.


WALCZAK EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 52364.

Urodzony 25.05.1911 r. w miejscowości Czaniec gmina Porąbka, pow. bialski, syn Andrzeja i Józefy z d. Mrowiec, zamieszkały w Czańcu. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 25.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 52364. Zginął 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30761/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:55, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 201; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 755.


WALUŚ ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66641.

Urodzona 22.06.1891 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Michała i Marii z d. Jura, mieszkanka Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu – w organizacji AK. Aresztowana 24.10.1943 r. wraz z synem Władysławem, córką Marią, bratem Franciszkiem Szutą – pod zarzutem działalności konspiracyjnej, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66641. Zginęł 1.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32919/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:15, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 600; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1319.


WALUŚ FRANCISZEK,

Wiezień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 16.06.1925 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej, mieszkaniec Straconki. W okresie okupacji hitlerowskiej podjął walkę z okupanetem wstępując do partyzantki. Zatrzymany 17.10.1943 r. w Lipniku, gdy jego oddział napadł na niemiecki sklep w Białej. Przetrzymany na gestapo, a następnie przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic przewieziony do KL Auschwitz, 27.01.1944 r. z wyroku nadzwyczajnego posiedzenia policyjnego sądu doraźnego „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej” skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w Jeleśni. (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano 30.01.1944 r. (zdjęcie obwieszczenia na str. 61).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.67; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612.


WALUŚ KAROL,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18081.

Urodzony 24.01.1922 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 11.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18081. Zginął 20.06.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 110; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T

TALIK EDMUND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen-Gusen, KL Dachau, KL Auschwitz.

Urodzony 22.09.1914 r. w Kozach pow. bialski. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w liceum pedagogicznym i szkole muzycznej, a po ukończeniu tych szkół został nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej w Mazańcowicach pow. bielski. Bardzo zaangażowany w rozwijanie ruchu harcerskiego w Kozach i Białej Krakowskiej. (Założył 26.03.1933 r. Młodzieżową Drużyną Harcerzy w Kozach i kierował nią do 31.12.1934 r. – został drużynowym). Ta popularność w działalności harcerskiej i społecznej powodowała wobec niego coraz większą wrogość Niemców, żyjących już przed wojną na terenie Bielska i Białej. Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, już w pierwszych dniach września został aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Mauthausen-Gusen a stamtąd do KL Dachau. Następnie, przesłany do KL Auschwitz i w tym samym dniu tj. 13.12.1940 r. został rozstrzelany.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 114; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 90, 91; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 110; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 219 wykazu).


TALIK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony w 1886 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Muthausen, gdzie zginął 14.01.1941 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


TALIK TEOFIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22330.

Urodzony 20.12.1910 r. w miejscowości Leszczyny pow. bielski (obecnie dzielnica Bielska), syn Józefy i Rerginy z d. Kupczak, zamieszkały w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22330. Zginął 29.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4155/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:15, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 128; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1149.


TANEWSKI FRANCISZEK,

Więzien Polenlagru.

Urodzony 2.09.1879 r. w Ulanowie nad Sanem, syn Wojciecha i Elżbiety z d. Baran. W Ulanowie ukończył 5 klas szkoły ludowej, zaś do gimnazjum uczęszczał w Rzeszowie. Po maturze, przez 6 lat odbywał praktykę i pracował w drogerii Władysława Brocha w Tarnowie. W 1909 r. otworzył w Białej Krakowskiej własną drogerię. Dzieki wyjątkowej operatywności – był cenionym kupcem, głównym dostawcą barwników, odczynników i kwasów dla zakładów włókienniczych w Bielsku i Białej, zaś jego sklep był znaną i cenioną placówką handlową w powiecie bialskim.

W 1923 r. otworzył w Białej filię swojej drogerii. Wielki patriota – Polak, uczestniczył aktywnie w polskim życiu narodowym i społecznym w Białej. Od 1913 r. był członkiem Spółki Ochrony i Pomocy Narodowej w Bielsku, następnie prezes Kongregacji Kupców w Białej. Od 1934 r. członek oddziału PTT w Białej, od 1937 r. wiceprezesem Związku Kupców (Polskich) Bielska-Białej i okolicy. Na początku lat trzydziestych został współzałożycielem, członkiem zarządu i rady nadzorczej Banku Kupieckiego w Białej. Za tę działalność w organizacjach polskich, już na początku okupacji hitlerowskiej (28.09.1939 r.) został pozbawiony swojej firmy, pracował jako buchalter w niemieckich przedsiębiorstwach w Bielsku, a za odmowę podpisania volkslisty został wraz z rodziną osadzony w marcu 1942 r. w obozie dla Polaków – Polenlagrze na Zaolziu – zwolniony po 6 miesiącach w wyniku skutecznych starań rodziny. Osiedlił się w Krakowie i zarabiał na utrzymanie pracując jako kalkulator w hurtowni drogeryjnej R.M. Witkowskiego. Po wyzwoleniu – w lutym 1945 r. powrócił do Białej i odbudował własną drogerię – prowadząc ją do października 1950 r. (zniszczyły go władze komunistyczne – nakładanymi domiarami). Uczestniczył jednak bardzo aktywnie w życiu społeczno-politycznym Bielska i Białej. W 1945 r. reaktywował Kongregację Kupiecką w Białej, której został prezesem w 1947 r. Był członkiem Stowarzyszenia Czytelni Polskiej (1945-1950), a także Stronnictwa Demokratycznego (od 1945 r. zasiadał w zarządzie Koła Miejskiego). Zmarł w Białej 12.06.1957 r.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 203.


TARG ALOJZY,

Więzień gestapo w Krakowie, więzienia Montelupich, KL Gross-Rosen, KL Dora.

Urodzony 14.05.1905 r. w Łazach pow. bielski. Był założycielem konspiracyjnej ZWZ w bielskim. W latach 1939-1940 pracował jako robotnik budowlany w Bielsku, a przed wojną w szkolnictwie na Ślasku. Organizował Służbę Zwycięstwu Polski a następnie ZWZ na terenie pow. bielskiego. Pod koniec 1940 r. uciekł przed aresztowaniem do Warszawy i tam w zakładach chemicznych pracował do 1942 r. jako robotnik. Od 1942 r. zajmował się wyłącznie pracą konspiracyjną ZWZ i AK. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku przeniósł się do Krakowa. Aresztowany przez gestapo – przebywał w areszcie gestapo a pod koniec 1944 r. umieszczony w wiezieniu Montelupich. Stamtąd przetransportowany do KL Gross-Rosen, następnie do KL „Dora”. Przeżył obozy. Po wyzwoleniu zamieszkał w Katowicach, pracował w przemyśle metalowym. W 1947 r. aresztowany przez UB pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji „Omega” (wyrok odsiadywał we Wronkach). W 1960 r. zrehabilitowany – odzyskał wolność. W 1962 r. uzyskał doktorat nauk humanistycznych. W 1970 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 4.03.1973 r.

Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna, s. 53.


TARGOSZ FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 27.08.1910 r., mieszkaniec Porąbki pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz gdzie zginął 17.12.1944 r.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 20; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Strony: 1 2 3 4 5 6

S – Ś

SABLIK KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 34125.

Urodzona 4.10.1922 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowana, po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 10.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 34125. Zginęła 24.01.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 531; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SABLIK LEON,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 2.04.1904 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.09.1942 r. – przez ścięcie na gilotynie.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 35; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SABLIK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85178.

Urodzony 3.07.1902 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Jana i Anny z d. Zemanek, zamieszkały w Pisarzowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przesłany do KL Auschwitz, 30.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85178. Zginął 18.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8587/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 238; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1079.


SABUDA JAN,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.10.1894 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Stanisława i Zofii z d. Żurek, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 20.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22813/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca przy grypie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 657; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 273.


SADLIK EDMUND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1149.

Urodzony 11.07.1923 r. w Międzybrodziu Bialskim pow. bielski, syn Izydora i Magdaleny z d. Kasperek, zamieszkały w Międzybrodziu. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1149. Zginął 6.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4526/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:20, określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes” (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 777; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 26.

SADLIK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 103509, KL Ravensbrück.

Urodzony 30.09.1910 r w Bujakowie pow. bielski. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 17.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 103509. Następnie, 24.08.1944 r. przeniesiony do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 1.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 285.


SADOWSKA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 28015, KL Ravenbrück nr 45963.

Urodzona 20.09.1907 r. w Mikuszowicach pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 7.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 28015. Następnie, przeniesiona do KL Ravenbrück i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 45963. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 514.


SANETRA ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 19.11.1885 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, syn Józefa i Teresy z d. Sowa, zamieszkały w Godziszce. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10817/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:30, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu/apopleksja).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 317.


SANETRA ELŻBIETA z d. JAKUNIEC,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 29587.

Urodzona 10.05.1895 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, córka Wojciecha i Katarzyny z d. Gotowski, zamieszkała w Godziszce. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako wieźniarka nr 29587. Zginęła 17.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15694/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:25, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 517; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 678.


SANETRA HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27727.

Urodzona 12.12.1921 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, córka Antoniego i Elżbiety, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 22.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27727. Zginęła 19.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20138/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Herzschwäche” (nieżyt/katar jelit przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 513; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 651.


SANETRA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 104370.

Urodzony 22.08.1892 r. w Kalnej gmina Buczkowice pow. bielski, syn Michała i Marianny z d. Lorenz, zamieszkały w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 27.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 104370. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23420/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:31, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 289, 685; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 906.


SANETRA MICHAŁ,

Więzień KL Auschwitz nr E-1936.

Urodzony 11.09.1907 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, syn Antoniego i Marii z d. Frydel, zamieszkały w Godziszce. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, w kwietniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1936. Zginął 22.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8381/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 814; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 857.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R

RATAJCZAK EDMUND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony ?, w Bielsku. Aresztowany i po kilkudniowym przetrzymaniu w więzieniu gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 22.09.1944 r. – powieszony w egzekucji publicznej w Tychach.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 711; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


RECZKO EDMUND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 56903.

Urodzony 16.11.1913 r. w Kozach pow. bialski, syn Walentego i Anny z d. Honkisz, zamieszkały w okresie okupacji w Katowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 7.08.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 56903. Zginął 30.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26084/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:10, określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 204; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 584.


REIL ELZA SARA,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 14.02.1898 r. w Bielsku, córka Hermana i Róży z d. Eiferman, w okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Wiedniu. Aresztowana przez policję okupacyjną i w transporcie zbiorowym przesłana do KL Auschwitz, gdzie zgineła 12.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35508/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza” (grypa).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1162; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 992.


REISFELD HERMAN ISRAEL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 25722.

Urodzony 23.08.1878 r. w Bielsku, syn Józefa i Betty z d. Hitinger, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Będzinie. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 2.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25722. Zginął 4.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1902/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:55, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu/apopleksja).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 148; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 400.


ROMANOWSKI FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-6342.

Urodzony 10.10.1926 r. w Bielsku. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w październiku 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-6342. Zginął 9.04.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 967; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


ROS ADELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 31278.

Urodzona 19.12.1924 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowana po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 25.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 31278. Zgineła 9.07.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 521.

Strony: 1 2 3

P

PACUŁ ROMUALD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony ?, w Bielsku (lub Białej). W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektorat Bielski. Przez zdradę aresztowany z innymi członkmi tej organizacji i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 329; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PACUT STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 6.04.1915 r. w Brodach, syn Józefa i Herminy z d. Moroń. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. A. Asnyka, a następnie w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku – wydział mechaniczno-techniczny – którą ukończył w czerwcu 1934 r. Od 1924 r. harcerz I Drużyny Harcerskiej im. A. Asnyka w Białej. W 1935 r. powołany do służby wojskowej – ukończył w 1936 r. Szkołę Podchorążych w Modlinie.

Pracował do 1939 r. w Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym w Bielsku. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował jako tokarz w Fabryce Maszyn Włókienniczych i Silników Elektrycznych Georga Schwabego w Bielsku, a równocześnie mocno zaangażował się w działalność konspiracyjną. Wraz z Bernardem Nogajem pracował przy kolportażu i rozprowadzaniu prasy podziemnej. Organizował i szkolił harcerzy jako łączników AK na terenie powiatów Bielsko, Biała, Żywiec i Wadowice. Był oficerem łącznikowym Bielskiego Inspektoratu ZWZ/AK. Aresztowany 7.10.1942 r. za działalność w ruchu oporu, wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie został rozstrzelany 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 83; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 64 –71; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s 117-118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PAJĄK JAN,

Więziony – nie ustalono miejsca uwięzienia.

Mieszkaniec Kęt pow. oświęcimski. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu, łącznik w inspektoracie bielskim ZWZ, blisko współpracujący z Edwardem Zajączkiem a następnie Henrykiem Boryczką. Aresztowany 18.03.1941 r. lecz po jakimś czasie odzyskał wolność – zwolniony z obozu. Aby uniknąć ponownego aresztowania, wyjechał do pracy do Niemiec, skąd powrócił do Kęt po półtorarocznym pobycie – ze względu na chorobę.

Bibliografia: F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942) Kontynuator idei ks. Stanisława Stojałowskiego, Warszawa 1993 r. s.53, 54.


PALCZEWSKI TADEUSZ,

Więzień więzienia Montelupich, KL Auschwitz nr 33158.

Urodzony 3.12.1914 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Stefana i Stefanii z d. Klimaczak, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w więzieniu Montelupich w Krakowie, przesłany do KL Auschwitz, 25.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33158. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8955/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:56, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 168; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1431.


PALUCH KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 16976.

Urodzony 1.03.1900 r. w Cięcinie pow. żywiecki, syn Mikołaja i Marii z d. Bok, mieszkaniec Wilkowic pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 30.05.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 16976. Zginął 3.09.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1302/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:05, określenie przyczyny zgonu to: „Wundrose” (róża przyranna).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 104; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1300.


PALUDNIKIEWICZ SERRON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Porąbki pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r. s. 22.


PANTUCZEK MARIA z d. PIELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 8506.

Urodzona 17.11.1904 r. w Krzyżowej pow. żywiecki, córka Mateusza i Teresy z d. Suchoń, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 7.07.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 8506. Zginęła 25.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37744/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 493, 671; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 244.


PAPIUREK JAN,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Mauthausen nr 7021.

Urodzony 2.07.1882 r. w Komorowicach Śl., pow. bielski syn Anny z d. Papiórek, zamieszkały w Komorowicach Śl. Uczestniczył w pierwszej wojnie światowej, a na skutek odniesionych ran został inwalidą. W okresie międzywojennym radny w gminie w Komorowicach Krakowskich. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej „za jawne manifestowanie polskości” i uwięziony w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7021. Zginął 15.12.1940 r. o godz. 8:30.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja J. Szczypka.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

O

OBARA BRONISŁAW,

Wiezień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 17.05.1884 r. w Wilkowicach pow. bielski, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Wilkowicach. Aresztowany w marcu 1941 r. i przewieziony do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 8.09.1941 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 537; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 88; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 157 wykazu).


OBARZANOWSKI TADEUSZ, pseud. „Ćwiek”,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przesłany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.


OKULIS ERWIN,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 23.08.1916 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Józefa i Marianny z d. Londzin, zamieszkały w Zabrzegu. Po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął naukę w szkole handlowej w Bielsku. Do wybuchu drugiej wojny światowej pracował jako pracownik umysłowy w Wydziale Dróg Powiatowych w Bielsku. W tym też czasie był aktywnym członkiem Oddziału Związku Strzeleckiego w Zabrzegu. Od rozpoczęcia się okupacja niemieckiej, zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji ZWZ.

Aresztowany 23.04.1943 r. wraz z innymi osobami zaliczanymi do inteligencji zabrzeskiej, wpierw był więziony w areszcie gestapo w Bielsku. Następnie, w transporcie zbiorowym przesłany do KL Dachau, a stamtąd do Mauthausen-Gusen. Pracując w kamieniołomach Gusen i Kastenhofen doznał ciężkiego okaleczenia i trwałego zniekształcenia twarzy. Odzyskał wolność – zwolniony z obozu pod koniec 1942 r. Po powrocie do domu, ponownie zaangażował się w działalność konspiracyjną AK w Zabrzegu. Po wyzwoleniu w 1945 r. pracował w Gminnej Radzie Narodowej w Zabrzegu, a od lipca 1945 r. w Dyrekcji Okręgowej Kolei Panstwowej w Katowicach, był równocześnie bardzo aktywnym społecznikiem w Zabrzegu. Zmarł 17.02.1970 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 164.


OLEARCZYK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Gross-Rosen.

Urodzony 12.02.1904 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 31.03.1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


OLEJAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 4.02.1902 r. w Janowicach gmina Czechowice pow. bielski, syn Jana i Teresy z d. Popla, zamieszkały w Janowicach. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 12.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25132/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:30, określenie przyczyny zgonu to: „Enteritis bei Körperschwäche“ (Nieżyt jelit przy wyczerpaniu organizmu).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 1120.


OLEJARCZYK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 86972.

Urodzony 10.08.1913 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 14.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 86972. Następnie, 17.09.1943 r. przeniesiony – prawdopodobnie do innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 252.


OLEJARCZYK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1906 r. w Bielsku. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przesłany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 8.02.1944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 41.


OLENICZ FRANCISZEK,

Więzień – brak nazwy miejscowości więzienia.

Mieszkaniec mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 13.12.1939 r. wraz z innymi mieszkańcami tej miejscowości Brak niestety informacji o miejscu więzienia i dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.


OLSZAK HENRYK,

Więzień KL Skrochovice, więzienia w Rawiczu, KL Buchenwald, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 11.07.1887 r. w Szenówie, ksiądz prefekt w Publicznej Szkole Powszechnej w Czechowicach. Aresztowany przez gestapo 2.09.1939 r. i przewieziony do KL Skrochovice k.Opawy, stamtąd przesłany do więzienia w Rawiczu, a następnie do KL Buchenwald i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Zginął 1.04.1940 r.

Bibliografia: Zbiory materiałów K. Wójtowicza.


OMOZIK KAROL, pseud. „Zbytek”,

Więzień więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 18.07.1910 r. w Zbytkowie pow. bielski. Przed wojną społecznik, zaś w okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji ZWZ, pełniąc funkcję łącznika, kuriera. Współpracował z Ernestem Szymiczkiem – dowódcą AK rejon Strumień. Wskutek zdrady, aresztowany 20.03.1943 r. Przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz. Zginął 29.04.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 705; Materiały z prywatnego archiwum K. Wójtowicza.


OPARA JÓZEF MARIAN,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.06.1913 r. w powiecie bielskim, syn Aleksandra i Marii z d. Głodowski, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Warszawie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 23.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10688/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:25, określenie przyczyny zgonu to: „Herz – und Kreislaufschwäche“ (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 188.


ORAWCZAK ALBIN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 12.12.1914 r. w Kozach pow. bialski, robotnik. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przesłany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 14.08.1942 r. – przez ścięcie na gilotynie.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 35; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia..


ORAWCZAK JULIA,

Więźniarka więzienia we Wrocławiu.

Urodzona ? w Kozach pow. bialski. Aresztowana i przewieziona do więzienia we Wrocławiu. Tam zginęła w październiku 1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


ORMANIEC JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony ?; mieszkaniec Bielska. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje.


ORSZULIK HERBERT,

Więzień KL Auschwitz nr 189480.

Urodzony 18.07.1925 r. w Bielsku (lub Białej). Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziony do KL Auschwitz, 13.07.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 189480. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 479.


OSADZIŃSKI ALFONS,

Więzień wiezienia w Żywcu, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 19.07.1882 r. w Babicach gmina Oświęcim. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Pracę nauczyciela rozpoczął przed pierwszą wojną światową w Publicznej Szkole Powszechnej w Czańcu gmina Porąbka pow. bialski. Uczył w tej szkole także w okresie międzywojennym. W 1914 r. powołany do wojska austriackiego, w 1915 r. dostał się do rosyjskiej niewoli – przebywał na Syberii do 1918 r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócił do Czańca. W okresie okupacji hitlerowskiej, 23.04.1940 r. aresztowany wraz z innymi nauczycielami żywieczcyzny i w transporcie zbiorowym przewieziony z Żywca do KL Dachau, a stamtąd 5.06.1040 r. do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 6.11.1940 r.

Bibliografia: M. Walczak Luidzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 546; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 162 wykazu).


OSIEWICZ JAN kś.,

Więzień KL Dachau nr 7669, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 10.06.1891 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski, proboszcz w Ćwiklicach. Aresztowany 2.05.1940 r. i więziony w miejscowym areszcie, a od 5.05.1940 r. przesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7669. Następnie, 26.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 20.11.1940 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 183.


OSTROWSKI ZYGMUNT,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.03.1921 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski, syn Rudolfa i Anieli z d. Paluch, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Warszawie – Żolibórz. Aresztowany przez policję okupacyjną i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 12.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 436/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Phlegmone bei Körperschwäche“ (flegmona przy wyczerpaniu organizmu).

Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 434.

N

NALBORCZYK KRYSTYNA z d. DWORNIK,

Więźniarka KL Auschwitz nr 27932.

Urodzona 18.09.1911 r. w Bielsku, córka Mateusza i Marii z d. Pawiński, zamieszkała w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27932. Zgineła 10.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18297/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:20, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 295.


NALBORCZYK SANDEK,

Więzień – nieznana nazwa obozu.

Urodzony ? w Porąbce pow. bialski. Aresztowany przez gestapo, przekazany do obozu zagłady którego nazwy nie udało się ustalić – tam zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


NALBORCZYK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 131352, KL Mauthausen.

Urodzony 17.02.1924 r. w Czańcu gmina Porąbka pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 30.07.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 131352. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 370.


NAWROT ALOJZY,

Więzień KL Auschwitz 111913.

Urodzony 7.04.1912 r. w Janowicach pow. bielski, syn Józefa i Marianny z d. Parcich, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Łaziskach pow. pszczyński. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 31.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 111913. Zginął 25.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23305/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:03, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Uwaga: Zbiegiem okoliczności, więzień ten po przekazaniu 31.03.1943 r., na pobyt w obozie, zarejestrowany został o jeden numer obozowy tuż za moim ojcem – ojciec posiadał 111912, a zginęli tego samego dnia tzn. 25.06.1943 r.!

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. str. 312, 688; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 793.


NAWROCKI ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 5.05.1916 r. w Komorowicach Krakowskich pow. bialski, syn Franciszka i Scholastyki z d. Zontek, zamieszkały w Komorowicach. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 19.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31768/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:20, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 244.


NENDRZAK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 92396, KL Flossenbürg.

Urodzony 29.10.1914 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 22.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 92396. Następnie, 12.03.1943 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 262.

Strony: 1 2 3 4

M

MACHLOWSKI WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony 11.04.1918 r. w Zabrzegu pow. bielski, zamieszkały w Zabrzegu. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd przetransportowany do KL Mauthausen, gdzie zginął 31.12.1941 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, Zabrzeg 1995 r., s. 241; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


MACHNIK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-212.

Urodzony 8.08.1914 r. w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 9.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-212. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 735.


MACIŃCZYK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 9495.

Urodzony 23.01.1921 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 22.01.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9495. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 77.


MACURA FRANCISZEK,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1915 r., nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Powszechnej w Bielsku. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 19.04.1940 r. i przewieziony przez bielskie gestapo do KL Dachau. Stamtąd przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginał 15.05.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 77; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 478; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 130 wykazu).


MACURA GUSTAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau.

Urodzony 2.05.1909 r. w Jaworzu pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony został do KL Dachau, gdzie zginął 29.07.1941 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


MADEJ EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 20.11.1921 r. w miejscowości Brzuśnik pow. żywiecki, syn Józefa i Marianny z d. Kania, zamieszkały w Biała-Lipnik. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 6.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28641/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:45, określenie przyczyny zgonu to: „Darmverschluß” (skręt jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 661; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 119.


MADZIA JÓZEF,

Więzień gestapo w Żywcu, więzieniu w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 169407.

Urodzony 12.10.1921 r. w Jasienicy pow. bielski, syn Józefa i Anny. W okresie okupacji hitlerowskiej wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po ucieczce z robót, w obawie przed aresztowaniem ukrywał się u partyzantów w okolicach Żywca. Niestety, w trakcie jednej z akcji, został ranny w rękę i dostał się w ręce gestapo – aresztowany w sierpniu 1943 r. Przetrzymany przez gestapo w Żywcu, a stamtąd przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Następnie, transportem zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 169407. Osadzony w bloku nr 11 do 17.12.1943 r. Po tym terminie przekazany do obozu na warunkach więźnia „politycznego” mimo ciężkich warunków obozowych, dotrwał do marszu ewakuacyjnego w styczniu 1945 r. Zbiegł przy sprzyjających okolicznościach w okolicach Jawiszowic – dzięki temu przeżył.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz,  Katowice 1998 r., s. 445; Ankieta wypełniona w 1966 r. osobiście przez J.Madzia.


MAINDOK ANNA,

Więźniarka więzienia w Katowicach.

Urodzona w 1875 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowana przez gestapo w Bielsku i przewieziona do więzienia w Katowicach, gdzie zginęła 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.


MAINDOK JAN,

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1875 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziona do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L – Ł

LACH IRENA,

Więźniarka KL Ravensbrück nr 96352, KL Mauthausen.

Urodzona 28.07.1921 r. w Lipniku – obecna dzielnica Bielska-Białej, córka Karola i Rozalii z d. Matlak, zamieszkała w Bielsku. Podczas okupacji hitlerowskiej wraz z mężem wywieziona w 1942 r. na roboty przymusowe do Niemiec – praca w gospodarstwie rolnym. W 1943 r. aresztowana i od 27.12.1944 r. przetransportowana do KL Ravensbrück, tam zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 96352. Od 7.03.1945 r. (prawdopodobnie w ramach ewakuacji więźniarek) dostała się do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach, przeżyła i odzyskała wolność – wyzwolona przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


LANKOSZ ADAM,

Więzień Montelupich.

Urodzony 31.10.1920 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski, syn Kazimierza i Janiny. Po ukończeniu szkoły powszechnej, od 1920 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bielsku – kończąc je maturą w 1939 r. Harcerz Drużyny Harcerskiej – zastępowy, przyboczny, uczestnik jubileuszowego obozu zlotowego ZHP w Spale. Na początku okupacji hitlerowskiej pojechał z rodzicami do Lwowa, ale już w połowie 1940 r. wrócił do Krakowa i zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK i w Szarych Szeregach. Aresztowany w listopadzie 1943 r., przetrzymany był w więzieniu Montelupich w Krakowie. Na początku 1944 r. rozstrzelany w okolicach Krakowa.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 66; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 49, 50; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia..


LASEK KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 63456.

Urodzona 11.11.1885 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, córka Franciszka i Katarzyny z d. Waluszek, zamieszkała w Dankowicach. Aresztowana, przewieziona do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 28.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63456. Zginęła 26.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32796/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:30, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 595; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1196.


LASTOK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz E-321.

Urodzony w 1899 r. w Szczyrku pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-321. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 740.


LASZCZAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.04.1886 r. w Szczyrku-Salmopolu pow. bielski, syn Jakuba i Katarzyny z d. Pezdoń, zamieszkały w Szczyrku. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29893/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Phlegmone” (niewydolność serca przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 595; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 1349.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8