Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85806

FRELICH TADEUSZ,

Urodzony 15.11.1901 r. w Rybniku, mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W latach międzywojennych pracownik umysłowy. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 21.05.1940 r. i 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12645. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 16.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.

 

 

Id85803

FRANEK FRANCISZEK,

 Franek Franciszek pop

 

 Urodzony 12.01.1889 r. w Ropicy – Zaolzie, zamieszkały w Ochabach – pow. cieszyński. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. W okresie międzywojennym był dyrektorem szkoły w Stanisławicach i w Czeskim Cieszynie. Aresztowany 23.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6803. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 9.12.1940 r. – zwolniony z obozu. Zmarł w Czeskim Cieszynie 7.05.1966 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.

 

Id85802

FOLTYN FRANCISZEK,

 Foltyn Franciszek pop

Urodzony 27.10.1893 r. w Kończycach Wielkich, zamieszkały w Darkowie, narodowości polskiej, górnik. Społecznik, zaangażowany w wielu polskich organizacjach i związkach. Aresztowany 12.04.1940 i więziony w Czeskim Cieszynie -fabryka Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3021. Następnie, 7.07.1942 r. przetransportowany do KL Flossenbürg i tam zarejestrowany, jako więzień nr 2728. Od 1.10.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen – nr obozowy 56596. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 10.09.1973 r. w Darkowie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

Id85801

FOKS FRANCISZEK,

Urodzony 14.01.1886 r. w Wilamowicach. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przesłany do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7118. Zginął w tym obozie 29.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.

 

 

Id85800

FLAK WŁADYSŁAW,

Urodzony 20.12.1900 r., mieszkaniec pow. cieszyńskiego. Po ukończeniu wykształcenia stopnia podstawowego a następnie uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego, był nauczycielem w Grodźcu pow. będziński, a później nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Cieszynie, Aresztowany 25.05.1940 r. i po przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 19.01.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.

Id85796

FIGUŁA JÓZEF,

figula-jozef-pop3

Urodzony 24.04.1906 r. w Końskiej – Zaolzie, syn Jana i Anny z d. Sztwiertnia, nauczyciel, działacz społeczny. Uczył się w Polskim Gimnazjum w Cieszynie, a następnie w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie – Bobrku (ukończone w 1925 r.). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w Rybniku, następnie przeniesiony do Leszczyn k/Rybnika. Był także społecznikiem w Towarzystwie Czytelni Ludowych, w zespole teatralnym, prowadził chór szkolny, był organistą.

W 1936 r. ukończył Studium Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Po zajęciu przez Polaków Zaolzia, przeniósł się do polskiej szkoły w Trzyńcu. Aresztowany 24.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 31.01.1942 r., pracował jako robotnik w zakładach elektromechanicznych Brown – Boveri w Cieszynie. Mimo inwalidztwa w październiku 1944 r. przymusowo wcielony do wojska niemieckiego, dostał się do sowieckiej niewoli, skąd wrócił 31.08.1945 r. Od września tegoż roku podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Brennej Leśnicy, oraz w Wieczorowym Kursie Dokształcającym dla młodzieży w Brennej. Po roku przeniósł się do Szkoły Podstawowej w Brennej, gdzie od 1947 r. przejął obowiązki kierownika – pełniąc je do przejścia na emeryturę w 1969 r. W kierowanej przez siebie szkole utrzymywał wzorowy porządek, dzieciom wpajał sumienność, pracowitość, szacunek do wiedzy i tradycji rodzinnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.

 

Id85793

FIERLA PAWEŁ,

Urodzony 29.06.1883 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 12.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 13.07.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85792

FIERLA EMANUEL,

Fierla Emanuel, pop

Urodzony 13.12.1903 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, nauczyciel, przydomek „Fagot”. Kształcił się w Śląskiej Ostrawie – matura w 1931 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Łazach, później opracował, jako nauczyciel w Orłowej, Suchej Górnej i Średniej, dyrygent, kompozytor – utalentowany muzyk. Aresztowany 12.04.1940 r. w Łazach, podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 17.03.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

Id85794

FIERLA RUDOLF,

 Fierla Rudolf, pop

Urodzony 13.07.1910 r. w Lutyni Górnej, później zamieszkały w Orłowej (806). Pracownik Spółdzielni Spożywców. Aresztowany 24.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6821. Dnia 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3577. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Wrócił do pracy w spółdzielni pod zarządem niemieckim.

W tym zawodzie pracował po wyzwoleniu. Społecznie zaangażowany w PZKO.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85790

FIELEK JÓZEF,

 Fielek Józef pop

Urodzony 12.02.1896 w Michałkowicach k/Ostrawy, syn Józefa, nauczyciel. Ukończył 5 klas szkoły ludowej, 3 klasy gimnazjum realnego i następnie Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku (matura w 1914 r.). Pracę, jako nauczyciel rozpoczął w Rychwałdzie, później uczył w Piotrowicach, a od 1920 r. w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W latach następnych: w 1926 r. ukończył kurs prac ręcznych w Cieszynie, w 1930 r. prowadził kurs dla żołnierzy analfabetów. W 1933 r. został mianowany członkiem Państwowej komisji egzaminacyjnej dla egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli szkół powszechnych.

W 1938 r. przeniesiony został do szkoły ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Cieszynie-Bobrku, zaś od 10.01.1939 r. mianowany kierownikiem szkoły powszechnej w Cieszynie. Tuż przed napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, ewakuowany na wschód – do Hrubieszowa. W październiku 1939 r. wrócił do Cieszyna, zaangażował się w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd transportem zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen – gdzie zginął 23.07.1940 – zakatowany przy pracy w kamieniołomach Kastenhofen – „za sabotaż” („marnowanie majątku narodowego, gdyż obozowy ręcznik zawiesił na gwoździu nie za pętelkę, ale na dziurkę w ręczniku”).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.