Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85870

HECZKO KAROL,

 Heczko Karol pop

Urodzony 7.07.1913 r. w Nawsiu i zamieszkały w tej miejscowości. Nauczyciel szkoły wydziałowej w Jabłonkowie, członek „Gniazda” dyrygent chóru „Grola”. Aresztowany i więziony w Jabłonkowie od 25.10.1939 do 12.11.1939 r., a stamtąd przewieziony do więzienia w Cieszynie. Następnie, w transporcie zbiorowym przesłany do KL Dachau. Od 22.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 28.12.1940 r. Po powrocie do domu 6.01.1941 r. wysłany do Niemiec na przymusowe roboty, z których uciekł 17.07.1941 r. i przyłączył się do partyzantów walcząc z hitlerowcami do 1.05.1945 r. (ukrywał się w bunkrze pod Kozubową).

Postscriptum: Ukrywając się u partyzantów, pomagała mu bardzo jego narzeczona – następnie żona Ewa Sikora, zamieszkała w Nawsiu-Jasinie pod Kozubową, zaangażowana w działalność dla ruchu oporu i także się ukrywała.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85871

HECZKO PAWEŁ,

 Heczko Paweł pop

Urodzony 19.09.1884 r. w Boconowicach, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Urzędnik kolejowy. Był jednym z pierwszych założycieli partii socjalistycznej wśród kolejarzy. Przeniesiony na emeryturę w 1925 r. pracował w Macierzy Szkolnej. Był radnym miejskim ze strony społeczeństwa polskiego w Radzie Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Jakiś czas był redaktorem „Dziennika Cieszyńskiego”. Na krótko przed wojną objął kierownictwo drukarni „Olza”, był też redaktorem ewangelickiego pisma „Przyjaciel Dziatek” i „Ewangelik”. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6501. Dnia 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen – zginął 19.02.1941 r. (stwierdzona przyczyna śmierci – zapalenie nerek – mocznica).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85869

HAWLASEK ERWIN,

 Hawlasek Erwin pop

Urodzony 8.07.1912 r. w Łazach i tam zamieszkały, narodowości polskiej, prawnik. Ukończył Gimnazjum w Orłowej – matura w 1931 r., później studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Aresztowany 12.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 20.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3188. W obozie pracował w kamieniołomie i uległ wypadkowi – ciężki głaz przywalił mu nogę. Przewieziono go do szpitala w Linzu, ale pozostawiono go bez opieki, w wyniku, czego, przez utratę krwi, zmarł 21.06.1940,

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85866

HAROK JAN,

 Harok Jan pop

Urodzony 20.08.1914 r. w Karwinie i tam zamieszkały, narodowości polskiej, nauczyciel. Aresztowany 12.04.1940 r. w Stonawie i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 24.06.1941 r. Po powrocie w rodzinne strony, do końca okupacji hitlerowskiej pracował, jako pracownik fizyczny w kop. „Barbara” w Karwinie. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w zawodzie nauczyciela – dyrektor szkoły do 1973 r. Zaangażowany w pracy społecznej w PZKO – prezes koła, dyrygent i członek orkiestry smyczkowej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85860

HANAK FRANCISZEK,

 Hanak Franciszek (120) szare

Urodzony 3.10.1910 r. w Jabłonkowie (nr 114/115) i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, prawnik – adwokat. Ukończył polskie gimnazjum w Cieszynie i Orłowej, zaś studia prawnicze ukończył w Brnie. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 5.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6830 i gdzie przebywał od 24.04.1940 do 5.06.1940 r. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 3.12.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85856

GWÓŹDŹ HENRYK,

Urodzony 29.08.1911 r., mieszkaniec Knurowa, pow. rybnicki. Aresztowany 26.05.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau. Brak informacji o dacie zarejestrowania w obozie, otrzymanym numerze obozowym oraz dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.

 

Id85853

GUŃKA KAROL,

 Guńka Karol pop

Urodzony 23.03.1893 r. w Błędowicach Dolnych, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, syn Jana i Magdaleny z d. Knieżyk. Po ukończeniu szkoły ludowej w Błędowicach Dolnych, kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku (matura w 1913 r.). Pracę nauczyciela rozpoczął w szkole ludowej w Łąkach, następnie uczył w Suchej Średniej. W 1920 r. pracował, jako nauczyciel szkoły ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W okresie międzywojennym pełnił okresowo funkcję sekretarza Związku Nauczycielstwa Polskiego, w ognisku miast i powiatu cieszyńskiego.

W roku szkolnym 1938/1939 był nauczycielem w Czeskim Cieszynie. Wybitny metodyk, redaktor „Miesięcznika Pedagogicznego”. Aresztowany 11.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 15.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85852

GUŃKA JAN,

 Guńka Jan pop

Urodzony 6.07.1889 r. w Błędowicach Dolnych, zamieszkały w Olbrachcicach (nr 10), narodowości polskiej, restaurator. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 22.04.1940 r. w ramach akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3680. Zginął 2.02.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

 

Id85851

GRYCZ FRANCISZEK,

Urodzony 3.06.1892 r., zamieszkały w Wiśle (nr 851), powstaniec śląski. Aresztowany w kwietniu 1940 r., i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. W marcu 1941 r. zwolniony, ale stan jego zdrowia na skutek przeżyć obozowych był tak zły, że zmarł w domu 9.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.

 

Id85850

GRYCMAN JULIUSZ,

Urodzony 13.04.1887 r., w Bluszczowie gmina Gorzyce, mieszkaniec Rydułtów, pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole średniej – pracując następnie jako urzędnik. Aresztowany 5.05.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Przeżył w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania – wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.