Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86074

KULA JAN,

Urodzony 31.12.1907 r., w Lutyni Górnej (nr 508) – Zaolzie, później zamieszkały w Żukowie Górnym, narodowości polskiej. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Żukowie Górnym, gdzie był także dyrygentem i aktywnym społecznikiem. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. i wpierw więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22124. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zaklasyfikowany został jako trwały inwalida – zginął 11.04.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.

 

 

 

Id86073

KUDZIEŁKA ALOJZY,

 Kudziełka Alojzy pop

Urodzony 25.02.1907 r. w Lutyni Górnej – Zaolzie, i tam zamieszkały do kwietnia 1940 r. Po wyzwoleniu zamieszkały w Orłowej. Kształcił się w gimnazjum w Orłowej – z maturą w 1926 r., po czym rozpoczął studia na Wydziale inżynierii politechniki brneńskiej, ale po roku zdecydował się na karierę nauczycielską. Kolejne egzaminy pedagogiczne zdał w 1928 i 1930 r. Uczył w Bukowcu, Lutyni Górnej, Mariańskich Górach, Żywocicach, Milikowie, Trzyńcu, w Rychwałdzie. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7075, 4008. Zwolniony z obozu 24.06.1942 r. Do końca okupacji pracował w Ostrawie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym przedsiębiorstw handlowych. Po wyzwoleniu znalazł zatrudnienie w kopalni węgla, dokształcając się w tym celu na różnych specjalistycznych kursach. Wielki społecznik – działacz w Związku Bojowników Antyfaszystowskich, w PZKO. Zmarł 10.01.1982 r. 

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.

 

Id86072

KUDZIEŁKA ALBIN ks.,

Urodzony 18.01.1912 r. w Lutyni Polskiej – Zaolzie. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i szkoły średniej, podjął studia teologiczne. Otrzymawszy święcenia kapłańskie, pełnił między innymi obowiązki duszpasterskie jako proboszcz w Cierlicku Górnym. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22085. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, a od 8.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.

 

Id86070

KUCZERA MAKSYMILIAN,

Urodzony 3.09.1906 r. w Osinach k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Już jako uczeń szkoły średniej, brał udział w trzecim powstaniu śląskim. Aresztowany przez gestapo 14.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu, pracował w różnych przedsiębiorstwach budowlanych (od 1956 r. do przejścia na emeryturę jako kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Żorach). Pod przejściu na emeryturę – bardzo aktywny społecznik w środowisku emerytów i rencistów. Zmarł 15.03.1978 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.

 

Id86069

KUCZATY STANISŁAW,

  Kuczaty Stanisław 009Mpop

Urodzony 17.08.1916 r. w miejscowości Rogów k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, zamieszkały w Rybniku. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do dwuletniej szkoły handlowej w Rybniku, którą ukończył w 1936 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a ranny w okolicach Krosna dostał się do niewoli, z której udało mu się uciec. Po powrocie do miejsca zamieszkania, aresztowany i krótko więziony przez gestapo w Rybniku, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7343. Następnie, od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu, pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku, a następnie w Przedsiębiorstwie Budowlano-Inżynieryjnym Przemysłu Węglowego w Rybniku. Zmarł 10.07.1970 r. 

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.

 

 

Id86068

KUCHCIK PAWEŁ,

Urodzony 20.07.1890 r. w Popielowie k/Rybnika i zamieszkały w Popielowie. Urzędnik. Aresztowany 14.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3049. Zwolniony z obozu 6.03.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.

 

Id86065

KUBICA JÓZEF,

Urodzony 4.08.1904 r., mieszkaniec Bielska. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przesłany do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 4.10.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.

 

 

Id86064

KUBICA JÓZEF,

 Kubica Józef ur. 1888 r. s. 56

Urodzony 8.12.1888 r. w Orłowej – Zaolzie, po jakimś czasie zamieszkał w Ustroniu (nr 39); mistrz warsztatu mechanicznego w „Kuźni Ustroń”, w latach późniejszych założył własny mały warsztat odlewniczy. W 1920 r. odegrał poważną rolę w plebiscycie, występując przeciwko tzw. „ślązakowcom”. Aresztowany 22.04.1940 r., i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6792. Zginął w tym obozie 23.09.1940 r.

Postscriptum: Telegram o śmierci Józefa Kubicy był pierwszym telegramem jaki doręczono z obozów koncentracyjnych do Ustronia.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.

 

Id86062

KUBANEK JULIAN,

 Kubanek Julian pop

Urodzony 18.12.1918 r. we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3160. Zwolniony z obozu 19.11.1940 r., powrócił do domu bardzo schorowany na zapalenie stawów. Od 1.05.1941 r. do wyzwolenia pracował w konsumie kopalni w Jaworznie. Po wyzwoleniu pracował w różnych firmach – od 1.01.1973 r. przeszedł na emeryturę.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.

 

Id86061

KUBANEK FRANCISZEK,

 Kubanek Franciszek pop

Urodzony 19.04.1883 r. w Karwinie, zamieszkały we Frysztacie, narodowości polskiej. Kupiec, właściciel fabryki likierów i wód chłodzących we Frysztacie. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 12.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowaniu w obozowej ewidencji jako więzień nr 3160. Zwolniony z obozu 7.09.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Zmarł 11.03.1965 r. we Frysztacie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.