Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85631

ADAMECKI ALOJZY

adamecki-alojzy-t-12-cz-23-313

Urodzony 4.06.1902 r. w Marklowicach Dolnych (nr 21) – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości. Rolnik małorolny. W okresie 1938/1939 był komisarzem gminnym (wujek księdza Józefa Adameckiego). Aresztowany przez gestapo 20.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Odzyskał wolność 30.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie, wrócił do domu 15.06.1945 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.

Id85661

BIELCZYK MIECZYSŁAW,

Urodzony 4.05.1921 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski i zamieszkały w tej miejscowości. Wykształcenie średnie techniczne – technik. Aresztowany w Brzeszczach 24.04.1940 r. i dnia 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7153. Stamtąd, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.

BIAŁAS JÓZEF,

Urodzony 12.02.1920 r. w Tarnowskich Górach. Zawód wykonywany – kupiec. Aresztowany i 29.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13623. Odzyskał wolność – oswobodzony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.

Id85657

BIALIK LUCJAN,

Urodzony 18.11.1913 r. w Ogrodzieńcu pow. zawierciański. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Dąbrowie Górniczej. Przed wybuchem wojny w 1939 r. mieszkał i pracował jako nauczyciel w Kamienicy Biskupiej k/Brześcia. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Uniknąwszy niewoli, wrócił w okolicach października tegoż roku do Ogrodzieńca – uczył w szkole w Kamienicy. Aresztowany w kwietniu 1940 r. za przynależność do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, (razem z kierownikiem szkoły Janem Rejem – nauczycielem z Ogrodzieńca). Wywieziony do więzienia w Olkuszu, potem do więzienia w Sosnowcu, a stamtąd, w maju 1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Dalej – przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie – nieznana data śmierci.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuka – Marka Trzepli.

Id86770

BELON ZDZISŁAW,

belon-zdzislaw-ks

Urodzony 26.05.1906 r. w Jarosławiu, syn Franciszka i Zofii z d. Kluz. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Cieszynie, a od 1916 r. do polskiego gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1924 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, a kończył je na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23.06.1929 r. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Brzezinach Śląskich.

Od 1931 r. katecheta w polskiej Szkole Wydziałowej dla dziewcząt w Bielsku, następnie w szkolnictwie na terenie Cieszyna. Od 24.08.1939 r. powołany do czynnej służby wojskowej w charakterze kapelana. Dnia 19.09.1939 r. dostał się pod Tomaszowem Lubelskim do niewoli niemieckiej – osadzony w obozie oficerskim IXC w Rottenburgu, w Fuldzie, skąd 18.04.1940 r. wysłany został do KL Buchenwald. Od 7.04.1942 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 31193. Zginął w tym obozie 27.09.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 24-25; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.

Id85656

BEDNORZ JÓZEF,

Urodzony 2.07.1882 r. w Rudzie Śl., zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Wykształcenie średnie – urzędnik magistratu. W okresie międzywojennym działacz plebiscytowy. Aresztowany 14.04.1940 r. wraz z ks. Juliuszem Pustelnikiem i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3673. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Zwolniony do domu 18.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.

Id85655

BEDNARCZYK PAWEŁ,

Urodzony 13.05.1899 r. w Radzionkowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym 5.05.1940 r. przewieziony został do KL Dachau, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7817. Od 14.11.1942 r. zwolniony do domu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.

 

 

Id85654

BĄK TADEUSZ

Urodzony 25.05.1898 r. w Białej. Po ukończonym wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6672. Od 5.06.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen. Od 29.10.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr 14600. Zwolniony z obozu – brak daty zwolnienia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.

BAŚCIK KAROL,

Urodzony 24.01.1892 r. w Kętach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Antoniego i Wiktorii z d. Chowaniec. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim. Potem nauczyciel, a od 1929 r. kierownik szkoły zawodowej w Kętach. Bardzo aktywny społecznik. W 1933 pracownik Miejskiej Rady w Kętach. Po wybuchu drugiej wojny światowej ewakuował się z rodziną na wschód. Po powrocie do Kęt, aresztowany wiosną 1940 r. wraz z innymi nauczycielami tej miejscowości i w transporcie zbiorowym wywiezieni zostali do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie pracował w kamieniołomach. Dzięki skutecznej interwencji żony, zwolniony z obozu po roku i wrócił do domu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Wandy Baścik-Ofierskiej.

BARTOSIK WŁADYSŁAW,

Urodzony 11.11.1905 r. w Cieszynie, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Wykształcenie średnie ekonomiczne – urzędnik finansowy. Aresztowany 14.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen, skąd 15.08.1940 r. przesłany został do Kommando Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14617. Od 13.12.1940 r. przeniesiony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.