Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86237

MORGULEC ROMAN,

Urodzony 3.12.1878 r. w Dąbrowie Górniczej i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.

Id86235

MORAWIN JÓZEF,

Urodzony 31.10.1913 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.

Id86234

MONSIROWSKI LESZEK KLAUDIUSZ,

Urodzony 4.03.1908 r. w Koluszkach, syn Ryszarda i Marii z d. Piasecka. Ekonomista pracujący w kopalni. Zamieszkały w Będzinie. Aresztowany 16.04.1940 r. i wpierw więziony w piwnicy będzińskiego starostwa, a stamtąd przewiezieny do Sosnowca – hal fabryki Schoena. Pod koniec maja w transporcie zbiorowym – wraz z innymi aresztowanymi wywieziony pociągiem do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r. zeznania osobiście złożone w dn. 26.06.1968 r.

Id86233

MOLUS KAZIMIERZ,

Urodzony 17.05.1915 r. w Wojkowicach Komornych, i zamieszkaly w tej miejscowości. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Sosnowcu. Po odbytej służbie wojskowej w okresie 1934-1935 – stopień wojsk. porucznik. Nauczyciel w Międzyrzeczu w pow. wołkowyjskim. Po wybuchu wojny w 1939 r. walczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji wrócił do domu i ukrywał się. Aresztowany 12.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, 14.04.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3341. Dzięki skutecznym staraniom żony, zwolniony z obozu 30.10.1940 r. podjął pracę w kop. „Grodziec”. Ponownie aresztowany 17.11.1942 r. za tajne nauczanie i 20.11.1942 r. transportem z Opola przewieziony do KL Auschwitz zarejestrowany jako więzień nr 76792. W 1943 r. przesłany do KL Neuengamme. Następnie przeniesiony do KL Buchenwald, zaś w listopadzie 1944 r. przeniesiony do KL Mittelbau-Dora. Przed nacierającymi wojskami amerykańskimi ewakuowany i wyzwolony 20.04.1945 r. w okolicach Hanoweru

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania córki Elżbiety Molus.

Id86232

MOLIŃSKI KAROL,

Urodzony 11.11.1901 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chrzanowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.

Id86231

MOLA ALOJZY,

Urodzony 1.11.1895 r. Mieszkaniec Dziedzic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po wstępnym uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.

Id86230

MOKROSZ HENRYK,

Urodzony 11.07.1891 r., w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Suchej Górnej (nr 464). Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku – matura w 1911 r., nauczyciel a następnie kierownik Państwowej Szkoły Ludowej w Suchej Górnej. Aresztowany 13.10.1939 r. i więziony do 23.10.1939 r. we Frysztacie. Po zwolnieniu z aresztu, drugi raz aresztowany 22.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu do domu 23.10.1941 r. Nieznany jest jego dalszy okupacyjny los.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.

Id86229

MOCZYŃSKI SYLWESTER,

Urodzony 20.12.1899 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.

Id86932

MOCNY FELIKS,

Urodzony 13.05.1915 r. w Szczypiornie, mieszkaniec Tarnowskich Gór, wykształcenie średnie ogólnokształcące – urzędnik. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtad 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7846. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.

Id86228

MITURA JÓZEF,

Urodzony 31.01.1902 r. w Toszonowicach pow. frydkowski – Zaolzie, od 1918 r. zamieszkały w Bielsku. Wykształcenie średnie ogólnokształcące – urzędnik w Urzędzie Skarbowym. W okresie okupacji hitlerowskiej był jednym z pierwszych kierowników organizacji podziemnej, z jego inicjatywy wydawana była konspiracyjnie antyhitlerowska gazetka. Aresztowany wiosną 1940 r. i wpierw uwięziony przez gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie w 1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.