Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87086

BOGACZ JAN,

Zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. wraz ze 100 osobami z tej miejscowości i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Przetrwał pobyt w obozie – wrócił do domu.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.

Id87085

BIELECKI STEFAN,

Zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. wraz ze 100 osobami z tej miejscowości i przetrzymany przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w obozie 13.08.1941 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.

Id87084

BERGIER EDWARD,

ur. 20.01.1914 r. w Zawierciu, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, technik kopalniany. Aresztowany 2.05.1940 r. wraz ze 100 osobami i przetrzymany przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został 5.05.1940 r. do KL Dachau, 4.09.1940 r. do KL Sachsehausen, wyzwolony 2.05.1945 r. ewakuowany do Szwecji, powrócił do Polski w grudniu 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.

Id87083

BERGER JÓZEF ks.,

Urodzony 14.03.1901 r. w Orłowej, syn Jana i Marii z d. Klimsza. Po ukończeniu polskiego gimnazjum w Orłowej studiował teologię na Uniwersytecie Warszawskim – studia te uzupełniał w Wiedniu, Bazylei, Strasburgu, dr, pastor. Od 1926 r. pracował w polskim zborze w Czeskim Cieszynie. Pracą – księgą o Kościele Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1930 r.) zdobył stopień naukowy doktora teologii na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Działał aktywnie w „Beskidzie Śląskim” i Związku Młodzieży Ewangelickiej. Poseł do Sejmu Śląskiego w Katowicach w latach 1938-1939. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, 12.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 10268. Następnie, 4.05.1941 r. przetransportowany do KL Dachau, tam zarejestrowany jako więzień nr 25279. Odzyskał wolność 5.03.1942 r. – zwolniony z obozu. W latach 1945-52 był ponownie pastorem w Czeskim Cieszynie, a równocześnie seniorem Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, był także profesorem teologii w Bratysławie. Od 1950 r. superintendentem (zwierzchnikiem) Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechosłowacji (na Zaolziu). W 1952 r. musiał opuścić stanowisko i Zaolzie, został profesorem teologii systematycznej na Akademii Teologicznej w Modrej pod Bratysławą. Zajmował się także malarstwem. Zdobył uznanie za cykl obrazów Oskarżenie faszyzmu i pejzaże beskidzkie. Prace swoje wystawiał w Polsce i Czechosłowacji. Zmarł w Bratysławie 11.06.1962 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.

Id87082

BEM JÓZEF,

Urodzony 17.03.1898 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. wraz ze 100 osobami z tej miejscowości i uwięziony w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 15.12.1940 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.

Id87081

BARTNICKA STANISŁAWA,

ur. 21.04.1900 r. w Dąbrowie Górniczej, nauczycielka z Dąbrowy Górniczej, aresztowana w maju 1940 r. w ramach inteligenzaktion, 22.05.1940 r. przetransportowana do KL Ravensbruck gdzie przebywał do 28.10.1940 r. Po zwolnieniu z obozu przystąpiła do  zespołu zorganizowanego jako tajne Gimnazjum im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej, zm. w 1979 r.

(akta śledztwa w tym list Bartnickiej do Arolsen)

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=-22zWoHdC4LA6ATi8ai4Bw&q=stanis%C5%82awa+Bartnicka+nauczycielka+z+d%C4%85browy+g%C3%B3rniczej++ravensbruck&oq=stanis%C5%82awa+Bartnicka+nauczycielka+z+d%C4%85browy+g%C3%B3rniczej++ravensbruck&gs_l=psy-ab.12…7028.13382.0.15924.13.13.0.0.0.0.106.956.12j1.13.0….0…1.1.64.psy-ab..0.0.0….0.EbGv_FT8E5w

 

Id87080

BAŁDYS EUGENIUSZ,

Urodzony 28.11.1919 r., mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Aresztowany 25.03.1940 r. i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.

Id87079

AUGUSTYN MICHAŁ,

Zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. wraz ze 100 osobami z tej miejscowości i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie – nie jest ustalona data śmierci.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.

Id87078

AMSTAET ?,

Prawdopodobnie mieszkaniec Sosnowca lub okolicy, urzędnik magistratu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, aresztowane 15.04.1940 r. ok. 21 osoby w miejscu pracy – w magistracie, samochodami wywiezione były do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu – byłej fabryki Schöena, gdzie przebywali przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu więzione tam osoby do pociągu osobowego w Sosnowcu (ok. 1000 osób) – wywiezieni zostali do KL Dachau. Amstaet po jakimś czasie zwolniony był do domu – nieznana jest data zwolnienia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.

Id86763

ŻYDEK ROBERT,

Urodzony 6.06.1891 r. Mieszkaniec Lipin – dzielnica Świętochłowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.