Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87145

ANTONI DUDEK

ur. 21.05.1896 r. w Trzyńcu i tam zamieszkały, również 5.06.1940 r. Mauthausen -Gusen.

Id87144

EMIL ŚWIEŻY

ur. 8.01.1904 r. w Nowej Wsi, nauczyciel Szkoły podstawowej w Zabrzegu, aresztowany 24.04.1940 , nr w Dachau 7190, zmarł dnia 5.06.1940 r.w KL Mauthausen.

Id87142

LUBAŚ FRANCISZEK

ur. 16.08.1879 r. w Bieździedzy, pow. jasielski nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum w Białej Krakowskiej, aresztowany 24.04.1940, nr w Dachau 6427, zmarł dnia 5.06.1940 r. w KL Mauthausen.