Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87154

MŁYNARCZYK KAZIMIERZ

ur. 28.02.1911 r. w Czeladzi zam. w Czeladzi, nauczyciel szkół w Sosnowcu, zatrzymany w szkole i po uwięzieniu w halach fabryki Schöena przetransportowany w dniu 14.04 do KL Dachau nr 3343, 26.05.1940 r. KL Mauthausen Gusen. Zm. 16.10.1957

Id87153

FERFECKI ANTONI

ur. w Górkach Wielkich, zam. w Zarzeczu, nauczyciel, kierownik szkoły w Zarzeczu, zatrzymany 24.04.1940 r., 5.06.1940 r. KL Mauthausen, zwolniony 5.02.1943 (protokół przesłuchania z dnia 30.04.1980 r.) Nigdy nie był w Auschwitz.

Id87152

RZYMAN RUDOLF

ur. 20.07.1903 r. w Porębie (brat Józefa i Adolfa), zam. Łazy, zatrzymany w Cieszynie w dniu 16.04.1940 r. (protokół przesłuchania z dnia 28.05.1980 r.)

Id87151

SOJKA STANISŁAW

ur. 29.12.1886 r. w Pisarzowicach, zam. w Bielsku 5.06.1940 r. KL Mauthausen

Id87150

KAŁUŻA JAN

ur. 9.05.1899 r. w Karwinie zam. w Karwinie, górnik, 5.06.1940 r. KL Mauthausen, zw. 25.11.1941

Id87149

SZLAUER TADEUSZ

ur. 8.04.1919 r. w Trzyńcu, zam w Trzyńcu, członek Związku Harcerstwa Polskiego,w czasie policyjnego spisu mieszkańców przeprowadzonego pod koniec grudnia 1939 zadeklarował się jako Polak, zw. 30.10.1942 r. po przyjęciu przez brata Jana i rodziców III DVL

Id87148

JAKUCZEK ŁUKASZ KAROL

ur. 18.10.1908 r. w Michałkowicach pow. Frydek, zam. w Bielsku, podoficer W.P. w randze plutonowego w 21.Pal. w Bielsku, aresztowany 23.04.1940 r. 29.04.1941 KL Neuengamme, 6.05.1942 KL Dachau, zm. 26.06.1942 r.

Id87147

RÖHRICH JÓZEF

ur. 20.05.1893 r. w Sibicy pow. Cieszyn, zam w Bielsku urzędnik Starostwa Powiatowego w Bielsku, 5.06.1940 r. KL Mauthausen

Id87146

KWIATKOWSKI MARCELI

ur. 11.08.1889 r. w Nadwornej, zam. w Komorowicach, sierżant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku, 5.06.1940 r. KL Mauthausen, zm. 22.07.1941 r.