Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87155

MIECZYSŁAW WRÓBLEWSKI

ur. 11.12.1913 r. w Karwinie zam. Karwinie, architekt zatrudniony w Dyrekcji Kopalni i Koksowni w Karwinie, po powrocie z ewakuacji dyrekcji kopalni w kierunku Krakowa i Lwowa wrócił do Karwiny i w dniu 20.03.1940 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Cieszynie, w czasie prowadzonych przesłuchań zarzucano mu udział w walkach przeciwko Niemcom. W więzieniu tym przebywał do 26.04.1940 r. kiedy to w transporcie ok. 1260 więźniów został wywieziony do KL Dachau (28.04.1940 r., numer w Dachau 6968). W dniu 6.05.1941 r. w transporcie ok 500 więźniów trafił do KL Auschwitz gdzie przebywał do ewakuacji obozu (nr 15519).