Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
Die Schule in Karlsfeld

Kommandant des Lagers ist Major Trzaska Durski. Ich melde mich. Herr Major, ich bin aus Dachau gekommen, ich bin Lehrer – wollen Sie eine Schule haben? Ja, ja. Ich warte auf einen solchen bereitwilligen. Für die polnische Schule gebe ich einen kleinen Schloss aus dem XIX Jahrhundert, den Sitz des Generaldirektors der BMW-Werke. Wir gehen den Schloss in Besitz zu „nehmen”. Ich habe gezählt. Es gibt 144 Zimmer. Ab Morgen wird hier eine polnische Schule sein.

Tadek Szwed und der dritte sind nach dem Osten gegangen.

Karlsfeld 12.06.1945 4.08.1945

Lehrerkörper
Foto
Maria Huzarówna
Rajmund Kaliszewski
Wanda Jaźwińska
Józef Berut
Wanda Jóźkiewicz
Helena Bielczykówna
Maria Butewiczóna
Marian Główka
Wacław Bronowski
Feliks Kowalski
Józef Góralski ksiądz
in der Kronik genannt
Czesław Kozal Pfarrer
Z. Kaczorowska
Stefan Choiński Pfarrer
Durski Major
Boniewicz
Toruński
Longin Butewicz
Szczerbicki Leutnant
Szczepan Całujek Pfarrer
Szczerbicki
Biedacha
Zbigniew Kaczorowski
Lehrerkörper
Irena Bromatowska
Helena Łotocka
Jerzy Kosiński
Władysław Karolek
Witold? Kasicki
M. Paduszyński
Aldona Jaźwińska
Schüler Geburtsdatum Geburtsort Vater/Mutter
Teresa Zalewska 14.03.1932 Kiwerce Paweł
Emilia Powolna 20.05.1931 Wryczanów Stanisława
Danuta Jędrychowska 15.02.1934 Warszawa Stefan
Aleksander Żyłka 9.11.1932 Pabianice Zbigniew
Kazimierz Dygnatowski 2.03.1933 Warszawa Zenobia?
Zbigniew Jaźwiński 22.06.1935 Baranowicze? Janina
Jan Szczepański 13.08.1931 Małyńsk? Zofia
Antoni Rębisz 1.02.1932 Karaczun Jóżef
Eugeniusz Burzyński 10.02.1930 Karaczun Kazimierz
Zygmunt Kłosowski 8.09.1931 Pępków Hieronim
Józef Misiak 18.01.1933 Kępno Jan
Mieczysław Szostak 10.04.1930 Bełz Franciszek
Zbigniew Dłuski 17.04.1934 Warszawa Zdzisław
Edward Kazimierczak 11.08.1930 Janowa Dolina Wacław
Ireneusz Biedacki 4.03.1936 Bielsk Podlaski Józefa
Władysław Rudnicki 24.06.1931 Karaczun Łucjan
Franciszek Domalewski 20.03.1931 Krzeszów Walenty
Halina Kosarzecka 03.02.1933 Karaczun Józef
Ludwik Sawicki 4.03.1930 Panków Hipolit
Schüler, die in der Kronik genannt wurden
Remigiusz Korek
In Karlsfeld haben sich 92 Kinder gemeldet
Elternkommittee
Andrzej Szymański
Agnieszka Pietras przewodn.
Jan Misiak