Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BABIŃSKI BRONISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 17.06.1888 r. w Kętach pow. oświęcimski, zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen. Tam zginął 18.09.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

BAJTEK PAWEŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 149346.

Urodzony 23.10.1901 r. w Bystrej pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym z Katowic przesłany do KL Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149346. Odzyskał wolność 17.09.1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 395.

 

BAKOWSKI JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 7.01.1916 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Andrzeja i Franciszki z d. Jordanek, mieszkaniec Wilkowic. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przesłany do KL Auschwitz, zginął 31.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1153/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:51, określenie przyczyny zgonu: „Exekutierung durch Erschießung” (egzekucja przez rozstrzelanie).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1151.

 

BALON LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1002.

Urodzony 23.08.1916 r. w Przybędzy pow. bielski, syn Adalberta i Antoniny z d. Lachota, mieszkaniec Aleksandrowic – obecnie dzielnicy Bielska-Białej. Po aresztowaniu, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony został do KL Auschwitz, 9.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1002. Zginął 9.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 945/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:15, określenie przyczyny zgonu: „Gesichtsrose“ (róża).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 770; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 945

 

BANET WINCENTY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2805.

Urodzony 5.02.1891 r. w Kozach pow. bialski, syn Marii z d. Iskierka, zamieszkały w Kozach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłany został do KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2805. Zginął 8.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18813/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:50, określenie przyczyny zgonu: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 851; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 807.

 

BAŃKOWSKI JAN, brat zakonny.

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 3558.

Urodzony w 1867 r. Wstąpił do zakonu w 1891 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3558. Zginał 22.01.1941 r.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14