Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BRYL ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.06.1916 r. w Lipniku pow. bielski, syn Marcina i Ludwiki z d. Pierzchała, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do KL Auschwitz. Zginął 11.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1215/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herz – und Kreislaufschwäche“ (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1213.

 

BRYL KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2630.

Urodzony 20.04.1924 r. w Bielsku, syn Marcina i Ludwiki z d. Pierzchała, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2630. Zginął 7.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 751/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:45, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wycieńczenie organizmu przy nieżycie/katarze jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 844; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 743.

 

BRZEZIŃSKI STANISŁAW,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 25.03.1915 r. w Brzezince pow. Oświęcimski, zamieszkały w Oświęcimiu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 14.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 659/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:10, określenie przyczyny zgonu to: „Tod durch Erschlagen” (zginął przez rozstrzelanie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1122; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 659.

 

BRZĘCZEK ANDRZEJ,

Więzień więzienia w Bielsku, Cieszynie, Katowicach, KL Auschwitz nr 156767, KL Goss-Rosen, KL Buchenwald.

Urodzony 28.10.1895 w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany w 1942 r. za odmowę podpisania Volkslisty. Przebywał w więzieniach w Bielsku, Cieszynie, Katowicach, skąd przesłano go do KL Auschwitz, 8.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 156767. Następnie, przenoszony do KL Goss-Rosen, do podobozu Gross-Rosen – Breslau-Lisa, i kolejny raz przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 412; Ankieta z dn. 28.11.1960 r. wypełniona osobiście przez A. Brzęczek (sygnat. Mat./2440, nr inw. 45064).

 

BRZUCHAŃSKA MARIA z d. MOZGAŁA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 26490.

Urodzona 26.10.1913 r. w Lgocie gmina Tomice, pow. wadowicki, córka Piotra i Rozali z d. Kałuża, mieszkanka Bielska. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziona została do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowana w ewidencji obozowej jako więźniarka nr 26490. Zginęła 10.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1165/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 508; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1155.

 

BUCHALIK AGNIESZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 29.12.1927 r. w Boguszowicach w pow. rybnickim, córka Anny, zamieszkała w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowana i przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziona została do KL Auschwitz. Zginęła 22.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16426/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:15, określenie przyczyny zgonu to: „Angina phlegmonosa” (angina ropna).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1398.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14