Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BUCHALIK ANNA z d. FERKO,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 29.01.1891 r. w Zabrzegu pow. bielski, córka Marianny Ferko, mieszkanka Zabrzega. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziona została do KL Auschwitz, zginęła 7.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30044/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność serca przy nieżycie/katarze jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1156; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 44.

 

BUCHCIK ROBERT,

Zamordowany w Katyniu (ZSRR).

Urodzony 17.08.1909 r. w Mazańcowicach pow. bielski, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Bystrej Śląskiej pow. bielski. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli – zginął w zbiorowej egzekucji w Katyniu – zamordowany przez NKWD 04/05.1940 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 215; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 18 wykazu).

 

BUCHTA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony ?, zamieszkały w Jasienicy pow. bielski. Pracownik kolejowy – dyżurny ruchu na stacji Jasienica-Jaworze. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Mauthausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

BUCHTA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1011.

Urodzony 8.11.1917 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Franciszka i Anny z d. Ryś, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do KL Auschwitz, 13.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1011. Zginął 23.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1568/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:45, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 771; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 68.

 

BUDNIOK HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzona w 1915 r. w Czechowicach pow. bielski, krawcowa. Aresztowana i po kilkugodzinnym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przesłana do więzienia w Katowicach, gdzie zginęła 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

 

BUDNIOK LEON,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1915 r. w Czechowicach pow. bielski, ślusarz. Aresztowany i po kilkugodzinnym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przesłany do więzienia Katowicach, gdzie zginął 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

 

BUKOWSKI FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.04.1875 r. w Strumieniu pow. cieszyński, syn Franciszka i Mari z d. Ciemiala, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz. Zginął 5.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24421/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 5:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (osłabienie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1122; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 417.

 

BULIK MARIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85231.

Urodzony 4.06.1928 r. w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 31.12.1942 r zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85231. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 240.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14