Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BURIAŃSKI STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony w 1938 r. w pow. cieszyńskim, syn Ewy, zamieszkały w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz. Zginął 19.08.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26985/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:35, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Grippe“ (wycieńczenie organizmu przy grypie).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 1473.

 

BUTKOWSKI RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2331.

Urodzony 11.11.1914 r. w Międzybrodziu Bialskim, zamieszkały w Międzybrodziu. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, w maju 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2331. Zginął 20.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15839/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:30, określenie przyczyny zgonu to: „Hirnhautentzündung” (zapalenie opon mózgowych).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 831; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 821.

 

BYLICA LUDWIKA WANDA z d. SZMULIŃSKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 26488.

Urodzona 27.02.1893 r. w Monasterzyskach – Galicja, córka Antoniego i Marty z d. Ćmikiewicz, mieszkanka Bielska. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziona została do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26488. Zginęła 2.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 336/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy osłabieniu serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1156; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 330; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 23 wykazu).

 

BYLICA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (komendant placówki). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przetransportowany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 179

 

BYLOK FRANCISZEK,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Auschwitz nr E-895.

Urodzony 13.10.1909 r. w Pudłowie pow. cieszyński, syn Franciszka i Anny z d. Bura, zamieszkały w Jasienicy pow. bielski. Był uczestnikiem trzech powstań śląskich, w okresie międzywojennym oficer policji w Bielsku, prezes miejscowego Związku Powstańców Śląskich, organizator Koła Młodzieży Powstańczej. Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 14.09.1939 r. – jako pierwsza osoba z Jasienicy.

Wpierw przetrzymano go w piwnicy szkoły – zamienionej przejściowo na miejscowe więzienie w Jasienicy, a następnie przewieziono go do więzienia wojskowego w Cieszynie. Po kilku dniach przeniesiony został do więzienia karnego w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, 26.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-895. Zginął 30.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17673/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).

Odznaczony w listopadzie 1931 r. Gwiazdą Górnośląską – za udział w powstaniach na Górnym Ślasku,

Uwaga!

Na podstawie częściowo zachowanych akt KL Auschwitz – Franciszek Bylok – więzień wychowawczy nr E-894, zmarł w dniu 30.7.1942 r. w szpitalu obozowym – blok 20. Fakt ten poświadczają dwa dokumenty: książka szpitala obozowego blok 20 oraz numerowe wykazy więźniów zmarłych w obozie (tzw. Książka kostnicy). Fakt zgonu odnotowany jest także w książce stanów dziennych oraz karcie zgonu (oficjalna przyczyna śmierci Fleckfieber – tyfus plamisty).

Według listu Franciszka Byloka pisanego 18.10.1945 r. – a więc po fakcie oficjalnie uznanego za zmarłego i wystawienia akt zgonu, przekazuję niecodzienną informację jak niżej: Podczas egzekucji przez rozstrzelanie (pistoletem maszynowym), otrzymawszy sześć kul, osunął się nieprzytomny na ziemię – jak pozostali rozstrzelani. Przeniesiono więc i jego ciało na stos trupow do spalenia w krematorium. Tuż przed włożeniem „zwłok” do spalenia, znajdujący się w krematorium lekarz-więzień o nazwisku Szybka (Polak z Krakowa) – wybierający ciała (z przeznaczonych do spalenia) do badań medycznych dla studentów medycyny, zauważył, że jeden z rozstrzelanych więźniów daje oznaki życia. Zabrano więc ciało tego więźnia (Franciszka Byloka) dającego znaki życia, i postanowiono wykonać zabieg chirurgiczny (operację doświadczalną) – próbę przywrócenia rozstrzelanemu życia. W trakcie operacji usunięto z postrzelonego pięc pocisków i po dłuższym leczeniu w szpitalu obozowym przywrócono mu względną sprawność fizyczną. Następnie, chcąc Franciszka Byloka uratować przed ponownym pozbawieniem życia (rozstrzelaniem), polscy lekarze w porozumieniu z więźniami mającymi dostęp do ewidencji obozowej, zmienili mu dokumenty na nazwisko Mazur Wojciech i pod tak zmienionym nazwiskiem odesłany został do KL Sachsenhausen. W ten sposób przeżył i już po wyzwoleniu – w liście z dn. 18.10.1945 r. z Lubeki, powiadomił rodzinę w Jasienicy o swoim przeżyciu. Zajście to opisał także ks. Prałat Ludwik Syrowicz – w liście do rodziny Franciszka Byloka (list z Lubeki z dn. 15.05.1946 r.).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 765; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 1167; J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170; Informacja rodziny – Z. Byloka; List Franciszka Byloka; List ks. L. Syrewicza; Kserokopie listów są w posiadaniu autora książki.

 

BYRSKI JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22310, nr E-418.

Urodzony 7.01.1926 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22310, a po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-418. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 743.

 

BYSKO JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2628.

Urodzony 11.03.1893 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Jakuba i Teresy z d. Wrona, mieszkaniec Bielska. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2628. Zginął 5.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18390/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:15, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 844; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 384.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14