Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BARWIŃSKI FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 4.02.1909 r. w Komorowicach pow. bielski, syn Pauliny z d. Barwińska – bez stałego zamieszkania. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17494/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:02, określenie przyczyny zgonu: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 653; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 988.

BASILIDES JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz nr 11977.

Urodzony 5.05.1911 r. w Morawskiej Ostrawie, syn Józefa i Zofii. Po przeprowadzeniu się rodziców do Bielska, w tym mieście uczęszczał do szkoły powszechnej, gimnazjum, następnie studiował medycynę. Po otrzymaniu dyplomu lekarza w 1939 r., jako lekarz wojskowy uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Po powrocie z kampanii – osiadł w Krakowie. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w działalność ruchu oporu. Aresztowany przez zdradę na początku 1941 r., z Krakowa przewieziony został do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 11977. Zmarł 9.06.1941 r. – na zapalenie płuc.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 229.

 

BASTGEN LUCJAN,

Więzień w sowieckim obozie jenieckim.

Urodzony 4.07.1882 r. w Horodence w Galicji wsch., syn Romana i Matyldy z d. Chęcińska. Był uczniem gimnazjów w Krakowie, Lwowie – usuwany z nich m.in. za polską działalność konspiracyjną. W 1900 r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie, kończąc je w 1905 r. W 1909 r. pracował w Dyrekcji Kolei we Lwowie. W mieście tym m. in. związał się z lewicowym ruchem PPS i z rekomendacji tej organizacji przez pół roku (w 1905) pracował jako agitator w Łodzi. Brał udział w ulicznych akcjach bojowych, w przerzucie broni do Królestwa. Od października 1905 – październik 1906 r. odbył służbę wojskową w 11 Pułku Haubic Polowych we Lwowie, zostając ppor. Po wojsku rozpoczął karierę dziennikarską – publikując recenzje, felietony, reportarze. W 1909 r. podjął studia filozoficzne na uniwersytecie lwowskim, związał się jednocześnie z piłsudczykami. Studia filozoficzne ukończył w 1914 r., a w sierpniu został zmobilizowany do wojska austriackiego dostając się do niewoli rosyjskiej. Ranny, leczył się w okupowanym Lwowie – zdołał jednak uniknąć wywózki w głąb Rosji. 28.06.1915 r. wstąpił do Legionów Polskich – służył w 1 Pułku Artylerii (I i II bateria). Walczył w kampanii wołyńskiej w walkach nad Czeremoszem (26.07.1916 r.). W 1918 r. służył w stacji zbornej Polskiej Siły Zbrojnej w Krakowie. 28.11 1918 r. internowany przez Austriaków. 24.10.1918 r. jako porucznik, w szeregach PSZ organizował obronę Borysławia i Drohobycza przed Ukraińcami. W Wojsku Polskim służył od 1919 r. – awansował na stopień kapitana (1.02.1920 r.). W październiku 1920 r. dowódca dyonu w 9 Pułku Artylerii Polowej, 4.07.1923 r. dowódca baterii, dywizjonu i kwatermistrz w 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w Brześciu Litewskim i Siedlcach, awansował na majora oraz na dowódcę 1 dyonu Pociągów Pancernych w Jabłonnie. W 1928 r. w wyniku intrygi politycznej został przeniesiony w stan spoczynku. W 1931 r. został przez wojewodę krakowskiego mianowany komisarzem rządowym miasta Białej, gdzie dał się poznać jako wielki patriota i zwolennik polonizacji miasta, walczył także z miejscowymi socjalistami. We wrześniu 1939 r. pozostał bez przydziału, przenosząc się do rodziny w Łukowie gdzie spędził okupację. Od końca 1940 r. zaangażował się w ruchu oporu – oficer zwiadowczy ZWZ/AK. Latem 1944 r. uczestniczył w akcji „Burza” AK na Lubelszczyźnie, w rezultacie której został przymusowo wcielony do II Armii LWP. 11.09.1944 r. aresztowany przez NKWD pod zarzutem współpracy z Niemcami i organizacjami faszystowskimi, internowany w sowieckim obozie nr 168 w Mińsku Litewskim. Z obozu powrócił 20. 08.1945 r., wyjeżdżając z rodziną do Białej. Został dyrektorem upaństwowionej fabryki maszyn Edmunda Schmeji, radny MRN w Białej. wiceburmistrzem i wiceprezydentem Białej. Po likwidacji PPS, stał się członkiem SD, należał do TPPR i Zrzeszenia Prawników Polskich. Współpracował jako publicysta w Dzienniku Zachodnim, Kronice Beskidzkiej. Zmarł 9.05.1972 r. w Pszczynie. Posiadał m.in. odznaczenia: Odznakę „Orlęta”, Krzyż Obrony Lwowa, Krzyż Walecznych (nadany 5-krotnie, w tym w 1921 r. trzykrotnie), Krzyż Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi RP, Krzyż Partyzancki.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 70-71.

 

BASZCZYŃSKI ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 14.08.1903 r. w Grodźcu Śl. pow. bielski, mieszkaniec Jasienicy. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach został przewieziony do KL Auschwitz. Tam zginął 19.03.1943 r.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r.; Informacja L. Sztwiorok byłej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętochówce.

 

BATEK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22331.

Urodzony 28.07.1905 r. w Gierałtowicach pow. wadowicki, syn Franciszka i Marii z d. Tobiczek, mieszkaniec Bielska. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd 23.10.1941 r. przesłany został w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 22331. Zginął 17.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 288/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:50, określenie przyczyny zgonu: „Freitod durch Erhängen” (samobójstwo przez powieszenie)

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 128; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 288.

 

BĄK HENRYK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 135770.

Mieszkaniec Bielska. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 6.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 135770. Wypisany 26.03.1944 r., – prawdopodobnie przesłany do innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 374.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14