Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BEDNORZ FRANCISZKA,

Więźniarka KL Majdanek.

Urodzona 25.02.1934 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki, córka Grzegorza i Karoliny z d. Talik, zamieszkała w Bielsku. Wysiedlona podczas okupacji hitlerowskiej wraz z rodzicami i przesłana do powiatu biłgorajskiego. Tam aresztowana 15.06.1943 r. w łapance urządzonej w wiosce w której przebywała i wywieziona do KL Majdanek, gdzie przebywała do 22.07.1944 r. Przeżyła – odzyskała wolność.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

BEKER WŁADYSŁAW, pseud. „Byliński”,

Więzień oflagu VI E Dorsten, Dóssel, Liibben, Friesach.

Urodzony 13.11.1891 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Adolfa i Karoliny z d. Drozd. Od 1903 r. uczeń gimnazjów w Bielsku, Wadowicach, Krakowie – gdzie w 1912 r. zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku założył drużynę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bystrej pow. bielski. Natępnie, rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, których jednak nie ukończył ze względu na wybuch wojny. Od lutego 1915 r. powołany do armii austriackiej, walczył także na froncie rosyjskim i 9.06.1916 r. – dostał się do niewoli.

23.07.1918 r. wstąpił do 5 Dywizji Syberyjskiej w Samarze. Uczestniczy w odwrocie na Nowo-Nikołajewsk, by we wrześniu 1918 r. zostać emisariuszem WP w Polskim Komitecie Wojennym w Nikolsku Ussuryjskim i Harbinie. 23.05.1920 r. ponownie przyjęty do WP – służy w 5 Dywizji Syberyjskiej. 28.08.1920 r. wyjechał do kraju, gdzie od 6.01.1921 r. otrzymał przydział jako porucznik do baonu 47 PP w Stryju (potem 6 PSP). W 1922 r. awansował na stopień kapitana. W listopadzie 1922 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, a po ich ukończniu uzyskał stopień kapitana dyplomowanego. 30.11.1933 r. został przeniesiony w stan spoczynku – został dyrektorem technicznym w fabryce w Kętach, zamieszkał w Białej Krakowskiej. Należał do OZN, a powołany do WP w sierpniu 1939 r., dostał się na terytorium Rumunii, gdzie został internowany w obozie wojskowym wraz z innymi polskimi oficerami. 8.02.1941 r. wydany Niemcom – osadzony w oflagu VI E Dorsten. Do 1945 r. zmieniał kilkakrotnie obozy jenieckie w Niemczech, przenosząc się kolejno do Dóssel, Liibben i Friesach. Po oswobodzeniu w 1945 r. został komendantem polskiego obozu repatriacyjnego w Magdeburgu, z którego ostatnim transportem powrócił do kraju i zamieszkał w Białej.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 72-73.

 

BERGIER TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-305.

Urodzony 14.11.1923 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłany do KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-305. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 739.

 

BESZ MARIAN,

Więzień KL Auschwitz.

Mieszkaniec Bielska, przyboczny II Drużyny Harcerskiej w Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w działalność ruchu oporu, za co 18.12.1940 r. został aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz. Tam zginął w 1942 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 31; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje.

 

BESZ STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7574.

Urodzony 5.06.1919 r. w Białej Krakowskiej, syn Stefana i Marii z d. Homa, zamieszkały w Bielsku. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku i następnie w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7574. Zginął 2.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:50, określenie przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 65; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 19.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14