Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BIELA BRONISŁAW,

Więzień obozu pracy przymusowej w Niemczech.

Urodzony 29.06.1917 r. w Chicago – USA, syn Tomasza i Antoniny, zamieszkały w Jasienicy pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z bratem Edwardem skierowany przez Arbeitsamt do pracy przymusowej w Fabryce Mebli Giętych w Jasienicy, a w związku z odmową przyjęcia przez rodziców volkslisty – wysłany do obozu pracy w kopalni rudy żelaznej – do Niemiec (miejscowość Zalsgiter). Po jakimś czasie obaj bracia uciekli z tego obozu i powrócili do Jasienicy, podejmując ponownie pracę w Fabryce Mebli w Jasienicy. Gdy jednak gestapo otrzymało meldunek o ich ucieczce, przyszło aresztować Bronisława oraz Edwarda. Bronisław nie został aresztowany, gdyż był obłożnie chory – pozostał do końca okupacji w Jasienicy.

Bibliografia: Relacja F. Bieli w dniu 4.04.2008 r.

 

BIELA EDWARD,

Więzień obozów pracy przymusowej w Niemczech i Holandii.

Urodzony 21.12.1918 r. w Chicago, syn Tomasza i Antoniny, zamieszkały w Jasienicy pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z bratem Bronisławem skierowany przez Arbeitsamt do pracy przymusowej w Fabryce Mebli Giętych w Jasienicy, a w związku z odmową przyjęcia przez rodziców volkslisty – wysłany do obozu pracy w kopalni rudy żelaznej – do Niemiec (miejscowość Zalsgiter). Po jakimś czasie obaj bracia uciekli z tego obozu i powrócili do Jasienicy, podejmując ponownie pracę w Fabryce Mebli w Jasienicy. Gdy jednak gestapo otrzymało meldunek o ich ucieczce, przyszło aresztować Bronisława oraz Edwarda. Nie aresztowano jednak Bronislawa, ze względu na ciężki stan chorobowy. Edwarda przesłano ponownie do obozu pracy w Niemczech i Holandii, gdzie został wyzwolony przez wojska angielskie 5.05.1945 r. i powrócił do Jasienicy.

Bibliografia: Relacja F. Bieli w dniu 4.04.2008 r.

 

BIELA FRANCISZEK,

Więzień obozu pracy przymusowej w Niemczech i Holandii.

Urodzony 2.10.1923 r. w Jasienicy pow. bielski, syn Tomasza i Antoniny, zamieszkały w Jasienicy. Szkołę powszechną ukończył w Jasienicy. Następnie uczęszczał przez dwa lata do Szkoły Włókienniczej w Bielsku, lecz dalszą naukę przerwał wybuch wojny. W okresie okupacji hitlerowskiej skierowany przez Arbeitsamt do pracy w Fabryce Mebli Laryscha w Jaworzu, a w związku z odmową przyjęcia przez rodziców volkslisty – wysłany do obozu pracy do Nordenkam (północno zachodnia strona Niemiec) i Farel, zatrudniony przy pracach budowlanych – rozbudowa fabryki silników samolotowych. Po jakimś czasie przesłany do obozu pracy w Holandii – miejscowość Gromingen, gdzie zatrudniony był przy budowie schronów. Wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska angielskie – powrócił do Jasienicy.

Bibliografia: Relacja F. Bieli w dniu 4.04.2008 r.

 

BIELAK ANNA,

Więźniarka w obozie – nieznana nazwa.

Urodzona 12.05.1866 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowana w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przesłana do obozu – którego nazwy nie udało się ustalić. Brak innych informacji o tej więźniarce.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

BIELAWKA ZOFIA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 32102.

Urodzona 28.03.1924 r. w Białej Krakowskiej, harcerka Drużyny Harcerskiej w Białej Krakowskiej i tam zamieszkała. Aresztowana i przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym przewieziona została do KL Auschwitz. Tam zginęła 3.03.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

BIELSKI ANTONI,

Więzień obozu Skrochovice.

Mieszkaniec Bielska. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. w okolicach grudnia 1939 r. i przesłany do obozu pracy w Skrochovicach k.Opawy – Czechy. Przeżył i wrócił do domu. Brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: Informacja rodziny do U.M. w Bielsku-Białej.

 

BIENIEK ALOJZY,

Zginał bez wieści na robotach przymusowych.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, był jednym z około 150 osób wywiezionych do robót przymusowych na terenie Niemiec. Tam zginął bez wieści – brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

BIENIEK CZESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 18.09.1924 r. w Mesznej gmina Wilkowice, pow.bielski, syn Wojciecha i Rozalii z d. Grygiel, zamieszkały w Mesznej. Aresztowany, na krótko osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Tam zginął 22.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30896/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:46, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 695; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 872.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14